کاربرد بیوانفورماتیک در طراحی دارو

بیوانفورماتیک دانشی است که توانسته است پیوندی عمیق میان همه ی رشته ها ایجاد نماید و از این لحاظ تبدیل به یکی از سرآمدان علمی در این حوزه گردد. در این مقاله از سری مقالات کوتاه مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر به نحوه ی استفاده از دانش بیوانفورماتیک در طراحی و توسعه ی داروهای پیشرفته خواهیم پرداخت. .

انتخاب هدف دارو
DNA, RNA, Protein

یکی از چالش های پیش روی ، هر طراح دارو، داشتن دانش نسبی نسبت به کلیت ملکول های درگیر در فرایند درمان می باشد، و این چالش، با انتخاب نوع هدف دارو، تکمیل می گردد و هنر یک طراح دارو ی مهندسی شده، انتخاب بافت هدف دارو، تعیین استراتژی های دسترسی به ملکول هدف و در نهایت، نحوه ی اثر گذاری دارو می باشد.

تفسیر داده های ملکول هدف
بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی

زمانی که ملکول هدف، مورد شناسایی و داده های آن مورد تحلیل قرار گرفت، می بایست، کلیت داده های مرتبط با آن در حوزه های بیوانفورماتیک مورد سنجش قرار گیرد، سپس کلیت داده ها می بایست با توجه به نیاز دارو و نیاز شناختی برای ثبت اسناد علمی، مورد آزمایش در آزمایشگاه قرار گیرد. و در این راستا، لزوم همراهی تحلیل های بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی با یکدیگر به چشم می خورد .a

استراتژی درمان
راه حل های مستقیم یا غیر مستقیم

در استراتژی های درمانی، مسیر درمان، بسیار حائز اهمیت می باشد و در این راستا، تبیین، نحوه ی عملکرد دارو، با توجه به سطح دسترسی ملکولی، ریسک تغییر پذیری ملکول و … می تواند کاربر را به سمت انتخاب استراتژی درمانی صحیح یاری نماید، که آیا تصمیم دارد، تا به صورت اثر گذاری مستقیم بر یک ملکول، آن را و اثرات آن را دستخوش تغییر نماید و یا با تاثیر بر یک ملکول میانجی ، کلیت تراکنش های یک مسیر متابولیسمی را مورد تاثیر قرار می دهد.

یک هدف یا هدف هایی در مسیر های تنظیمی

گاها، تنظیم قرایند درمان، می بایست، با استفاده از ترکیبی از تاثیر گذاری ها؛ مورد سنجش و آزمون قرار گیرد و در این راستا، می بایست، میزان اهمیت درمان، پیچیدگی پروتکل درمانی، نیازها و بودجه ی پژوهشی و صنعتی تولید این دارو، مورد بررسی قرار گیرد.

هومولوژی روش درمانی

در بحث، درمان، همواره، هومولوژی یک سند و امتیاز برای اعتبار به روش درمانی و تسریع در مرحله ی اخذ مجوز های لازم برای تضمین دولتی دارو، محسوب می شود، هومولوژی درمان، به مجموعه استراتژی هایی گفته می شود که کاربر، از آن برای طراحی پروتئین و یا ملکول دارویی خود استفاده می کند، به طوریکه، قبلا، این استراتژی ها در نمونه ای مشابه، دارای جواب قابل قبول باشند.

طراحی دارو

بیوانفورماتیک از طریق محاسبات پیشرفته ی ریاضی و بیولوژیکی  و از طریق مجموعه ای از شبیه سازیها و داده های تجربی اقداماتی را برای طراحی دارو تدوین و ارائه می نماید که کاربر می تواند به صورت مستقیم درگیر فرایند طراحی دارو گردد

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر

error: Content is protected !!
X