کاربردهای داکینگ ملکولی در بیوتکنولوژی, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

کاربردهای داکینگ ملکولی در بیوتکنولوژی

آموزش ایمونوانفورماتیک بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی سیستم بیولوژی طراحی دارو

داکینگ ملکولی،‌تکنیک محاسباتی مبتنی بر پردازش کامپیوتری است که از آن برای شناسایی اتصالات و نحوه ی ساختار و عملکرد یک ترکیب در برابر ترکیب دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

داکینگ ملکولی تکنیک محاسباتى مى باشد که مى تواند برهمکنش بین دو مولکول را پیشگویى کند. این تکنیک به طور عمده شامل الگوریتم هاى مانند دینامیک مولکولى , شبیه سازى مونت کارلوو , روش جستجو براساس بررسى قطعات و.. مى باشد. مطالعات داکینگ مولکولى در تعیین برهم کنش بین دو مولکول , براى پیدا کردن بهترین جهت گیرى یک لیگاند در یک کمپلکس با حداقل انرژى بکار برده مى شود نتایج بدست امده توسط یک تابع درجه بندی اماری تجزیه تحلیل می شود این تابع درجه بندی اماری برای محاسبه انرژی اینتراکشن ان را به مقادیر عددی به نام درجه داکینگ تبدیل میکند.

نتایج بدست امده از داکینگ شامل اشکال 3 بعدی از لیگاند متصل شده به ماکرومولکول می باشد که می توان با ابزار های مشاهد گر مانند pymol و rasmol مشاهده کرد و میتوان در بدست اوردن بهترین حالت از لیگاند برای اینترکشن با ماکرو مولکول به ما کمک کند

مولکولار داکینگ.که یکى از تکنیک هاى زیر مجموعه مدلینگ مولکولى در علم بیوانفورماتیک مى باشد. با پیشرفت علوم و تکنولوژى, استفاده از علوم بین رشته اى مانند بیوانفورماتیک رشد روز افزونى داشته است و این امر به علت امکان صرفه جویى در وقت و هزینه مى باشد. همچنین استفاده از تکنیک هاى بیوانفورماتیک , تحقیقات و مطالعاتى را که عملا از نظر آزمایشگاهى انجام آن امکان پذیر نیست را میسر مى سازد.

 

منبع: آزمایشگاه بیوانفورماتیک پارس سیلیکو

شبکه بیوتکنولوژی نصر