چه کارهایی منجر به پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ میگردد

پوستر آموزشی زیر مربوط به نجوه ی پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ تهیه گردیده است . امیدواریم با نشان دادن و اشتراک آن با سایر اعضای خانواده و دوستان در پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ جلوگیری نمایید.

error: Content is protected !!
X