چه روش‌های درمانی برای کرونا ویروس۱۹ در نظر گرفته می‌شود؟

در حال حاضر یکی از چالش های گسترده ی سیستم درمانی،‌انتخاب ساز و کار درمانی و دارویی برای مقابله با ویروس کرونا ویروس ۱۹ می باشد به همین منظور به دلیل عملکرد مثبت چینی ها برای مقابله با این بیماری در سطح گسترده،‌راهکار ارایه شده توسط چینی ها توسط اکثر سیستم های بهداشت دولتی مورد پذیرش قرار میگیرد .

روش‌هایی مانند تامین آب بدن با تزریق سرم و راهکار‌های حمایتی و نگهدارنده برای وضعیت بیمارانی که تب بالاتری دارند در بیمارستان‌های چین بکار گرفته شده است. جامعه جهانی نیز با الگو گیری از روش چینی‌ها در کنترل و مهار بیماری همین درمان را مد نظر قرار داده است.

error: Content is protected !!
X