چرا یک ژن را به صورت مصنوعی سنتز می کنیم؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

چرا یک ژن را به صورت مصنوعی سنتز می کنیم؟

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

یکی از چالش های پیش روی ما برای مطالعات ملکولی و آزمایشگاهی به دست آوردن یک ژن است و بیوانفورماتیک در این راستا کمک زیادی به دسترسی به یک ژن مناسب با خصوصیات بهینه سازی شده برای پروژه ی ما داشته است. اما سوال پیش رو آن است که چرا یک ژن را به صورت مصنوعی سنتز می کنیم؟ پاسخ آن را در این مقاله از سری مقالات کوتاه مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر خواهیم یافت.

 

ترکیبی از روشهای شیمیائی و بیولوزیکی پیشرفته جهت سنتز قطعات بزرگDNA   در سالهای اخیر ابداع و به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. با استفاده از این روش بسیاری از مراحل تحقیقاتی حذف شده و پروژه های تولیدی مهندسی ژنتیک و بیو تکنولوژی  با سرعت بیشتر به نتیجه میرسند.

مزایای سنز ژن

1.       ساخت قطعه DNA  مورد نظر شما هزینه کمتری در مقایسه با فرایند انتخاب پرایمر و سفارش آن و بعد خرید کیتهای بیولوژی مولکولی جهت استخراج DNA   و  PCR  و در اغلب موارد تکرار آزمایشها دارد.

2.       ساخت ژن موثر ترین راه  صرفه جوئی وقت با ارزش شما در آزمایشگاه است به طوریکه شما می توانید تمرکز بیشتری در پروژه تحقیقاتی خود داشته  و سریعتر به اهداف پروژه دست یابید .

3.       مهندسی  DNA و  اپتیمایز کردن ژن موجب افزایش  میزان بیان پروتئین  تا  100  برابر می شود.

4.       سنتز ژن به شما اجازه تعبیه محلهای برش آنزیمهای محدود کننده دلخواه را می دهد.

5.       سنتز ژن به شما امکان دسترسی به ژنی با کیفیت و دقت  بالا را می دهد.

6.       سنتز  DNA  حذف بسیاری از مراحل مورد نیاز مثل PCR ، موتاژنزیس، کلونینگ، جداسازی و ……را به همراه دارد.

7.       سنتز ژن امکان موتاژنزیس هدایت شده را در مدت کم و با هزینه ناچیز فراهم می نماید.

8.       سنتز ژن امکان بیان بالای محصول پروتیئنی را از طریق انتخاب کدون های ترجیحی مورد نظر و اپتیمایز کردن فاکتورهای مهم در نسخه برداری، ترجمه، حلالیت و فولدینگ پروتیئنی ایجاد می نماید.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر