چرا ابتدا برگ زعفران سبز میشود سپس گلدهی انجام میشود ., شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

چرا ابتدا برگ زعفران سبز میشود سپس گلدهی انجام میشود .

زعفران کشت زعفران

در زندگی طبیعی زعفران ابتدا باید شما در مزرعه گل را مشاهده کنید و سپس برگدهی شروع شود . ولی در بعضی موارد دیده میشود که ابتدا برگ خارج شده و سپس بعد از چند روز گلدهی شروع میشود .
دلیل این مشکل آبیاری زود هنگام قبل از سرد شدن هوا و تحریک زودهنگام پیاز است .
در مواردی که هنوز پیاز بیدار نشده و به خصوص در مزارعی که شهریور ماه یا اوایل مهر ماه آبیاری میکنند رشد رویشی بر رشد زایشی سبقت گرفته و در اوایل آبان ماه با خارج شدن برگها بعد از چند روز,گلدهی شروع میشود.
ایراد این اتفاق اینجاست که با خارج شدن برگها جمع آوری گل به سختی انجام میگیرد و کارگری بسیار زیادی جمع آوری گل خواهد برد که با قیمت بالای کارگر و نبود آن زیان اقتصادی بالایی را در پی خواهد داشت .
و همچنین در بیشتر این گونه مزارع گل ها با عیار پایین تری خواهند بود و حتی کلاله ها فنری شده و با عبور برگ از روی کلاله از کیفیت آن می کاهد.
در صورتی که سن مزرعه هم زیاد باشد آبیاری زودتر از,موعد و رشد رویشی زود میتواند تعداد پیاز دختری را بسیار زیاد کنید و این با کاهش سایز پیاز های دختری در گلدهی سال بعد موثر خواهد بود .
در کل باید برای آبیاری اول زعفران جوری برنامه ریزی کنید تا زندگی طبیعی آن به هم نخورد و گلدهی قبل از برگدهی شروع شود قطع به یقین بدانید با اینکار در دراز مدت پاسخ بهتری برای برداشت خواهید داشت .
شاید در کوتاه مدت آبیاری های زودهنگام و دو ابه کردن گلدهی را افزایش دهد ولی شک نکنید با افزایش پیاز دختری و افزایش کنه و قارچ در دراز مدت ضرر خواهید کرد .