پیش گویی ساختار پروتئینها

پیش گویی ساختار پروتئینها, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

داشتن اطلاعات درباره جزئیات ساختمان سه بعدی یک پروتئین برای توسعه درک عملکرد آن ضروری است. متاسفانه در مقایسه با تعداد بسیار زیاد توالی های شناخته شده، ساختمان تعداد کمی از پروتئینها شناخته شده است. با رشد بیشتر شکاف بین توالی ها و ساختمان های شناخته شده، نیاز به توسعه روشهای پیشگویی ساختمان که قابل اعتماد باشند افزایش یافته‌است. بویژه برای پروتئینهایی که تعیین ساختمان آنها بطریق تجربی ممکن نباشد و پروتئینی با توالی مشابه با آن که ساختمانش شناخته شده باشد نیز یافت نشود. بعلاوه روشهای پیشگویی موفق، به روشن شدن رابطه بین توالی اسیدهای آمینه و ساختمان پروتئین ها کمک میکند و میتواند به طراحی پروتئینهای جدید و مهندسی آنها کمک کند

دلایل پیشگویی ساختارهای پروتئینها

در طی دهه اخیر پیشگویی کلاس ساختاری پروتئینها با روشهای گوناگون به دلایل زیر بسیار مورد توجه بوده است:
مفاهیم کلاس ساختاری پروتئینها بر اساس محتوای ساختار دوم در یک پروتئین از نقطه نظر تجربی و تئوری بسیار مفید می باشد.
کلاس ساختاری یک پروتئین بیان کننده ساختار کلی آن پروتئین است که می تواند در بهبود مطالعات ساختمانی پروتئین موثر باشد.
با داشتن کلاس ساختاری پروتئینها می توان دقت پیشگویی ساختار دوم آنها را از روی ردیف اسیدهای آمینه بطور قابل توجهی بهبود بخشید.
با اطلاعات بدست آمده از کلاس ساختاری پروتئین می توان تعداد ساختارهای احتمالی را در روش کمینه کردن انرژی جهت تعیین ساختار سوم یک پروتئین محدود کرد.
علاوه بر نقش مهم کلاس ساختاری پروتئین در بهبود محاسبات ضرایب آبگریز (تعیین سطح در دسترس پروتئین)، می توان ارتباط آن را با خواص گوناگون پروتئین مثل قرار گرفتن در اجزاء خارج یا داخل سلولی و یا فعالیت زیستی (آنزیم بودن یا نبودن) ذکر کرد.

پیش گویی ساختار پروتئینها, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین
پیشگویی ساختار پروتئین
خبر خوب

پیشگویی ساختار پروتئین ها یکی از مرسوم ترین پژوهش ها در زمینه ی پروتئین و مهندسی پروتئین در جهان است و پژوهش های بسیاری و مقالات گسترده ای در این زمینه به چاپ رسیده است. در مقالات آینده با همراهی شما با مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر ،‌به معرفی وبسایتها و تکنولوژی و الگوریتم های موجود برای پیشگویی ساختارهای پروتئین خواهیم پرداخت.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر

error: Content is protected !!
X