پروتئینها و توالی آنها

مقالات آموزشی

گوشت مثال بارز یک پروتئین تمام عیار است . حیات ما و زبان گفتگوی ما با محیط اطرافمان پروتئین ها هستند و تمامی این پروتئین ها از واحدهای ساختاری مشابه به نام آمینو اسید ساخته شده اند. آمینو اسید ها ملکول های پیچیده ی آلی هستند که از اتمهای کربن،‌هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن و گوگرد ساخته شده اند و فرمول های متفاوتی از اینها تشکیل پروتئین های متفاوت با ساختار و عملکرد متفاوت را می دهند.

ساختار اتمی پروتئین ها چیزی شبیه به این خواهد بود.
C1200 H2400 O600 N300 S100

دانش بیوشیمی از ابتدا با هدف شناخت فرمول و ساختار این ملکولها برای تحلیل و شناخت خاصیت و کاربرد آنها توسعه یافت. به مرور زمان،‌ پژوهشگران بیوشیمی متوجه شدند که پروتئین ها از زیرواحد های تکراری به نام آمینو اسید ساخته شده اند که در مجموع ۲۰ آمینو اسید به عنوان امینواسید های ساختاری مرسوم شناسایی و نام گذاری گردید مثل آلانین ،‌گلیسین،‌تیروزین و گلوتامین

در شکل زیر میتوانید با اسامی، حروف اختصاری این ۲۰ آمینو اسید آشنا شوید.،

پروتئینها و توالی آنها, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

پس از مدتی پژوهشگران علم بیوشیمی متوجه شدند که پروتئین ها با عملکرد اختصاصی،‌دارای ساختار اختصاصی و منحصر به فردی هستند . برای مثال پروتئین معروف انسولین که برای بیماران دیابت تجویز می شود همواره دارای تعداد دقیق و یکسانی از آمینو اسیدها هستند بنابر این میتوان فرمول یک پروتئین را از طریق بیان تعداد آمینواسید های آن شرح داد

Protein = 30 Alanin + 14 Glutamin + 42 Cystein + ….

پژوهش های بیشتر این محققان به این نتیجه رسید که آمینو اسیدها به صورت یک زنجیره به هم متصل شده اند،‌و هوبت بک پروتئبن کاملا وابسته به نحوه ی قرار گیری آمینواسیدها در این زنجیره می باشد. اولین توالیهای آمینو اسیدی مربوط به پروتئین انسولین در سال ۱۹۵۱ تعیین گردید. توالی واقعی انسولین شامل ۱۱۰ آمینواسید می باشد که بعدها در مقالات بعد در مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر به آن خواهیم پرداخت و آن را دقیقا مورد مطالعه قرار خواهیم داد. اما نکته ی اساسی بعد از گذشت ۵۰ سال،‌این است که هوز موضوع اصلی بیوانفورماتیک بررسی توالی های پروتئین ها است که در آینده ی نزدیک بیشتر و بیشتر در مورد آن توضیح خواهیم داد

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر