دانلود نقشه ی ژنی وکتور بیانی pET-28a-c(+)

وکتورهای بیانی پت،‌یکی از پر کاربردترین وکتورهای در صنایع و آزمایشگاه های تحقیقاتی می باشد و به همین منظور شما می توانید نقشه ی ژنی این وکتور بیانی را در پی دی اف زیر مشاهده فرمایید.

A002

error: Content is protected !!
X