نحوه ی تدوین گزارش کار در آزمایشگاه

نحوه ی تدوین گزارش کار در آزمایشگاه, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

یکی از چالش های پیش روی دانشجویان برای ورود به آزمایشگاه های بیوتکنولوژی ،‌عدم آشنایی با محیط و امکانات و تجهیزات یک آزمایشگاه است. امروز در هیئت تحریریه ی مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر تصمیم گرفتیم تا در سری مقالات جدید اقدام به معرفی و آشنایی این فضاها و اصول را به انجام برسانیم یکی از چالش بر انگیز ترین این بخش ها که بسیار ساده است نحوه ی تدوین گزارش کار در آزمایشگاه است که در زیر به آن پرداخته می شود

قالب گزارش های آزمایشگاه

اولین قدم در شروع به کار هر دانشجو، یادگیری ثبت گزارش های علمی مستند بر اساس وقایع و استاندارد های آزمایشگاهی می باشد. این گزارش ها علاوه بر اینکه به دانشجو کمک خواهد کرد تا ذهن خود را از مجموعه فرایند های آزمایشگاهی پیش روی خود نظم دهد، بلکه این امکان را به دانشجو خواهد داد تا بتواند پس از اتمام کلیت فرایند آزمایشگاهی خود، آن را به صورت یک مقاله ی علمی، کتاب و یا پایان نامه درآورده و به مجامع علمی ارائه دهد. برای این هدف می بایست با اصول اولیه ی نگارش گزارش های علمی در آزمایشگاه آشنا گردید. یک گزارش به صورت خلاصه و جامع دارای بخش های زیر می باشد که بایست توسط دانشجو، با دقت و رعایت جزئیات ارائه شود.

الف ) هدف و مقدمه

در قسمت مقدمه ی گزارش، فرد می بایست در دو تا سه جمله به صورت خلاصه، هدف و منظور از انجام آزمایش را بنویسد، آنچه که انجام شده است و دلیل آن و اینکه چرا این آزمایش ها ترتیب داده شده است. می بایست مراقب باشید تا در این قسمت اطلاعاتی در مورد تکنیک ها و تجهیزات مورد نیاز و کاربردهای این تحقیق را نیاورید. اضافه کردن یک خلاصه؛ شامل نتایج و ایده ها می تواند کاربردی باشد و یادتان باشد، این قسمت نباید طولانی شود!!! توجه کنید که کوتاهی و رسایی جمله های به کار برده شده در این قسمت بعد ها در ارائه ی گزارشات علمی می تواند به عنوان، عنوان مقاله یا زیر عنوان قسمت های مختلف مقاله یا کتاب مورد استفاده قرار گیرد

ب ) مواد و روش ها

در این قسمت از گزارش علمی خود، می بایست به ذکر انواع ابزارها، فرایند ها و آنچه که در راهنمای گزارش آمده است بپردازید در غیر این صورت فقط این جمله را بنویسید. ” هیچ مواد و روشی در این آزمایش مورد استفاده قرار نگرفت ” در حالیکه ارائه ی منابع و فرایند های مورد استفاده در این بخش الزامی می باشد.

ج ) داده ها و نتایج

تمامی داده های به دست آمده می بایست در طول انجام آزمایش را در گزارش بنویسید و این شامل نسخه برداری یا نوشتن نسخه ی جدیدی از جدول ها، نمودارها، فرمول ها و سایر موارد از راهتمای آزمایش نیز می شود تا بتوان این داده ها را به صورت دقیق مورد مطالعه قرار داد. همچنین این قسمت می بایست شامل محاسبات، میانگین ها، خطاهای تحلیل و تصحیح داده های ثبت شده نیز باشد.

د ) بحث و نتیجه گیری:

این قسمت می بایست شامل تفسیر داده ها، نتایج به دست آمده و پیشنهاداتی برای به دست آوردن این نتایج در آزمایش های مشابه باشد. اگر آزمایش شما کاربردی می باشد، می بایست نتایج مورد انتظار خود را نیز در این قسمت بیاورید. همچنین بحث هایی در مورد اینکه چرا این نتایج به دست آمد یا به دست نیامد. شواهد خود را برای نتیجه ی به دست آمده توضیح دهید و در این جا هر گونه فرضی را که مد نظر گرفته اید ذکر کنید. یادتان باشد، این قسمت نباید یک خلاصه از آزمایش باشد بلکه می بایست، بحث و گفتگو در مورد نتایج نهایی به دست آمده باشد.

ه ) منابع

در این قسمت کلیه ی منابع که از آنها برای انجام آزمایش خود مشاوره و کمک گرفته اید را ذکر کنید، برای اینکه بتوانید لیست جامع تر و کامل تری از این منابع را بیابید، می توانید به قسمت های آخر راهنمای آزمایش خود مراجعه کنید

نحوه ی تدوین گزارش کار در آزمایشگاه, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

برخی نکات مهم

در همه حال صادق و مختصر صحبت کنید.
تمامی جدول ها و نمودار ها را نشانه گذاری ( شماره گذاری یا با حروف الفبا ) نمایید تا بتوانید در متن نشان دهید که این ها چه اطلاعاتی را به ما می دهند.
در هیچ یک از بخش های گزارش خود از مدادها یا خودکار رنگی متنوع برای ثبت گزارش خود استفاده نکنید ( یادتان باشد، سادگی ، غایت کمال است )
نمودار ها می بایست بر اساس واحد های متعادل عدد گذاری شوند تا بتوان با آنها به آسانی کار نمود.، (نظیر 5و 10 و 15 نه 4.5 و 5.9و 8 و …!!!)
یادتان باشد، این یک یادداشت شخصی نیست و نباید در آن دلنوشته ها و دستنوشته های نامربوط را اضافه نمود.
یادتان باشد، شما با نتایج خود مورد قضاوت قرار نخواهید گرفت، بلکه، با نحوه ی بیان انها، توضیح هوشمندانه ی آنهابر ارائه ی تئوری و یا داده های به دست آمده است که ارزش گذاری می شوید.
اگر گزارش خود را به زبان انگلیسی ثبت می کنید، استفاده از ویرایشگرهای متن موجود در نرم افزار ورد را برای تصحیح کلمات پیشنهاد می شود.

error: Content is protected !!
X