آموزش طراحی واکسن، سیستم بیولوژی،‌ایمونوانفورماتیک

مهارت های لازم برای طراحی واکسن با استفاده از ایمونوانفورماتیک

طراحی واکسن یکی از شاخه های پرسود،‌چالش بر انگیز و البته جذاب در میان رشته های داروسازی و بیوتکنولوژی می باشد و در این راستا دانش تخصصی ایمونوانفورماتیک مبتنی بر محاسبات زیستی برای توسعه ی بیوملکولهای تخصصی برای ایجاد ایمنی در بدن فرد دریافت کننده منجر به این گردیده است که این شاخه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. طراحی واکسن نیازمند مجموعه ای از دانش و تخصص های چندگانه می باشد که لازمه ی آن مدیریت منابع و موضوعی برای دسترسی به یک واکسن مناسب می باشد

اما اگر برای خودخوانی و مطالعات فردی به دنبال نقشه راهی برای مطالعه ی شیوه ی طراحی واکسن با استفاده از ایمونوانفورمایک می باشید سرفصل های مورد نیاز شما شامل موارد زیر می باشد

آشنایی یا ایمونوانفورماتیک و بیوانفورماتیک ساختاری پروتئین ها

آشنایی با پایگاههای داده های اختصاصی و عمومی ایمونوانفورماتیک و بیوانفورماتیک

شبیه سازی و مدلینگ ساختارهای پروتئینی جهت آنالیزهای ایمونوانفورماتیک

نحوه استخراج و بهینه سازی پروتئین ها و داکینگ پروتئین-پروتئین

پیشگویی اپی توپ های سلولT

پیشگویی اپی توپ های خطی و فضایی سلول B

طراحی واکسن های پپتیدی (پلی توپی، اپی توپی)

طراحی واکسن های کایمریک و واکسن های معکوس

 

منبع: آزمایشگاه بیوانفورماتیک پارس سیلیکو

شبکه ی بیوتکنولوژی نصر

 

error: Content is protected !!
X