مهارت های لازم برای طراحی داروهای نوترکیب, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

مهارت های لازم برای طراحی داروهای نوترکیب

آموزش بیوانفورماتیک سیستم بیولوژی طراحی دارو

امروزه آموزش های مجازی گسترده ای توسط منابع مختلف اینترنتی و تکنولوژیک در حال آموزش مهارت های لازم برای طراحی دارو،‌ سیستم بیولوژی، طراحی واکسن و .. هستند که گاها به دلیل کیفیت پایین و همچنین سردرگمی مطالب،‌منجر به دلزدگی خوانندگان آن می شود. در این مقاله به صورت خلاصه مهارت های کلی لازم برای طراحی داروهای پیشرفته با استفاده از محاسبات کامپیوتری مورد بحث قرار گرفته است.

برای یادگیری طراحی دارو با استفاده از بیوانفورماتیک و محاسبات کامپیوتری- زیستی می بایست دارای مهارت های زیر باشید

مقدمه ای بر طراحی دارو و سازوکارها و تکنیک های مرسوم در آن
آشنایی با انواع روش های طراحی دارو (براساس ساختار،بر اساس لیگاند)
آشنایی با فرمت های مختلف مولکولهای شیمیایی و استانداردهای بین المللی در طراحی دارو
آشنایی با انواع دیتابیس های دارویی و شیوه های استخراج و طبقه بندی این اطلاعات
آشنایی با دیتابیس های ماکرومولکولی و شیوه های استاندارد سازی و طبقه بندی اطلاعات
مبانی تئوری داکینگ، اصول غربال گری مجازی و تکنیک ها و تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز برای اجرای یک پروژه ی داکینگ
آشنایی و آموزش روش های طراحی و بهینه سازی مولکولی و میزان درصد موفقیت آن
آموزش بهینه سازی و آماده سازی ماکرو مولکول
آشنایی و آموزش Autodock و Vina
آموزش داکینگ بر روی پروتئین و مقایسه ی نتایج و شیوه ی گزارش مطالعه
آموزش کار با LIGPLOT
آموزش استخراج و آنالیز نتایج
آموزش استفاده از PyRx برای غربالگری مجازی
آموزش کار با LIGPLOT+
آشنایی و آموزش openbabel
آموزش غربالگری مجازی فارماکوفوری ساختار محور باZincPharmer
آموزش غربالگری مجازی فارماکوفوری لیگاند محور با PharmaGist
آموزش غربالگری مجازی بر اساس شکل ساختار محور با Pharmit

 

منبع: آزمایشگاه بیوانفورماتیک پارس سیلیکو

شبکه ی بیوتکنولوژی نصر