قابلیتهای بیوانفورماتیک در زمینه ی آر اِن اِی, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

قابلیتهای بیوانفورماتیک در زمینه ی آر اِن اِی

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

آر ان ای ،‌یکی از ملکول های بسیار پر کاربرد در حوزه ی پژوهش های بیوتکنولوژی و ژنتیک است و تحلیل آن در ابزارهای بیوانفورماتیک تبدیل به یکی از چالش های اساسی این رشته تبدیل شده است،‌چرا که به دلیل دارا بودن ساختار تک رشته چالش های ساختاری و عملیاتی گسترده ای را همراه خود دارد. در این مقاله از مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر به مطالعه ی امکانات و راهکارهای موجود در بیوانفورماتیک برای تحلیل ساختارهای آر ان ای می پردازیم

پایگاه های داده

همواره واسطه های ملکولی به عنوان، نقاط استراتژیک در تکمیل فرایند های زیستی مجسوب می شوند و در همین راستا، پایگاه های، دسته بندی و مرتب سازی RNA در حال توسعه و سازماندهی این اطلاعات می باشند، به خصوص اینکه، صنایع دارویی مدرن، در حال توسعه ی استراتژی های درمانی بیماری های انسانی، با استفاده از آر ان ای های کوچک می باشند و این مسئله ، توسعه ی داده های آر ان ای را به اولویت های پژوهشی برخی گروه ها، تبدیل نموده است.

آر ان ای های عملکردی

این آر ان ای ها، با توجه به حیطه ی عملکردی و کاربردی که در صنایع دارویی و شناختی پیدا کرده اند، منجر به توسعه ی پایگاه های داده ای گردیده اند، که علاوه بر دسته بندی؛ با جستجو در هومولوژی آٰر ان ای های جدید به دست آمده ، اقدام به امکان سنجی، میزان عملکردی بودن این آر ان ای ها می پردازند.

منابع عمومی

در خوزه ی مطالغات آر ان ای گاها، داده هایی به دست می آیند، که در قدم های اولیه ، بی معنی و یا فاقد تحلیل میدانی و معنایی خاص می باشند و در این راستا، منابع و پایگاه های داده اقدام به طبقه بندی و مدیریت این داده ها نموده و در نهایت، این داده ها با تکمیل مطالعات می توانند منجر به نتیجه ای خاص در این حوزه گردند.برای همین، منابع و کتابخانه های عمومی آر ان ای در کنار منابع تحصصی و پایگاه های داده ی تخصصی در حال توسعه هستند.

شناسایی موتیف ها

با توسعه ی داده ها در زمینه ی آر ان ای ها، نیاز به تحلیل های تخصصی در حوزه ی عملکرد بر مبنای ساختار و همچنین، ساختارهای دوبعدی و سه بعدی این ملکول های در شرایط محتلف مورد اهمیت و مطالعه قرار گرفت، که منجر به توسعه ی نرم افزارهای شناختی در حوزه ی ساختار گردید، که بر این مبنا، نیاز های تخصصی صنعتی و مطالعاتی را در حوزه ی شناخت ساختار ها و موتیف ها را برطرف نمود.

بازیابی توالی

یکی از چالش های پیش روی، کاربران آزمایشگاهی ، دسترسی محدود به تکنولوژی ها و امکاناتی است که منجر به دسترسی به کل طول توالی می گردد، برای همین، این پژوهشکران گاها می توانند به بخشی محدود بر اساس اندازه ی آن توالی دسترسی پیدا کنند، بیوانفورماتیک در این حوزه ،با بررسی توالی داده شده و جستجو در بانک توالی ها، میزان شباهت و در نهایت، پیش بینی کل توالی مورد نظر، توالی آر ان ای مورد نظر را مورد بازیابی قرار دهد.

پیش گویی ساختار، تصویر سازی و طراحی

یکی از پر نیازترین کاربرد هایی که در حوزه ی بیوانفورماتیک مطرح است، استفاده از تصویری سازی و بهینه سازی ساختار از طریق مدل های گرافیکی است، که امروزه، با دیجیتالی شدن محاسبات، این امکان برای کاربران ایجاد گردیده است تا بتوانند با وارد نمودن یک توالی، به پیشگویی های نرم افزاری از ساختار و تصویر سازی های خودکار دسترسی پیدا نمایند، که این فرایند می تواند در توسعه ی نرم افزارها و … بسیار موثر باشد.