مقدمه ای بر انفورماتیک پزشکی, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

مقدمه ای بر انفورماتیک پزشکی

ایمونوانفورماتیک بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی سیستم بیولوژی

انفورماتیک پزشکی در واقع نوعی از مهندسی و دستورزی اطلاعات است که در زمینه سلامتی به ویژه مدیریت و استفاده از اطلاعات پزشکی بیماران مورد استفاده قرار می گیرد. این زمینه از انفورماتیک از فناوری اطلاعات پزشکی برای توسعه، پیشرفت و بهبود خدمات سلامتی استفاده می کند تا خدماتی با کیفیت بالاتر، کارایی بهتر، هزینه کمتر و فرصت های جدیدتر ارائه شود. 

انفورماتیک پزشکی در واقع طراحی، بهبود و استفاده از نوآوری های IT ( فناوری اطلاعات ) در خدمات مراقبتی و سلامتی است. انفورماتیک پزشکی از منابع، دستگاه ها و روش های مورد نیاز جهت بهینه سازی، جمع آوری، نگهداری، بازیابی و به کارگیری اطلاعات در سلامت و امور پزشکی و دارویی استفاده می کند. 

ابزارهای انفورماتیک پزشکی شامل کامپیوتر، راهنمایی های بالینی، اصطلاحات پزشکی و سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی است. این شاخه از انفورماتیک با بخش های مختلفی همچون پزشکی، پرستاری، داروسازی، دندان پزشکی، سلامت عمومی، فیزیوتراپی و تحقیقات بیومدیکال سر و کار دارد. 

انفورماتیک پزشکی سعی دارد تا با استفاده از آنالیز، طراحی، پیاده سازی و ارزیابی اطلاعات و سیستم های ارتباطی سلامت افراد و جامعه را بهبود ببخشد، رسیدگی به بیماران را با کیفیت تر کند و روابط میان پزشک و بیماران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. 

انفورماتیک پزشکی روی موارد زیر تمرکز کرده است: 

ارزیابی اطلاعات و دانش مورد نیاز متخصصان مراقبت های بهداشتی، بیماران و خانواده های آنان

توصیف، ارزیابی و اصلاح فرآیند های بالینی

توسعه، پیاده سازی و اصلاح سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

هدایت و یا شرکت در سفارش، تهیه، توسعه، مدیریت، ارزیابی و بهبود مستمر سیستم های اطلاعاتی

محوریت اصلی انفورماتیک پزشکی بیماران هستند

شبکه بیوتکنولوژی نصر