مقدمات شروع به کار در مزرعه زعفران

مقدمات شروع به کار در مزرعه زعفران, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

دانش ابتدایی در زمینه ی زعفران ،‌راهگشای بسیاری از مشکلات و مصائب بوجود آمده از آفات و بیماریها و شرایط محیطی و همچنین کنترل زمین می باشد. به همین منظور اگر قصد دارید مزرعه ی زعفران اختصاصی خود را راه اندازی نمایید،‌می بایست اصول کار در مزرعه ی زعفران،‌شامل نحوه ی کاشت،‌داشت و برداشت زعفران را از ابتدا به ساکن تا به انتها بدانید و بر آن مسلط باشید. برای این کار می بایست موضوعات و سرفصل عناوین مختلفی را مطالعه کنید که در وبسایت دکتر زعفران به صورت گاهشمار و پیوسته در حال انتشار می باشد و با مطالعه ی پیوسته ی مطالب وبسایت می توانید به آن دست بیابید،‌اما اگر اهل مطالعه هستید و میخواهید به صورت متمرکز اطلاعات مربوط به کاشت و داشت و برداشت زعفران را کسب نمایید به شما پیشنهاد می کنیم کتابچه ی زیر را دانلود کنید و به مطالعه ی آن بپردازید.

شما در این کتاب خواهید خواند

اهداف کشت زعفران

ارزش غذایی و دارویی زعفران

مشخصات گیاه شناسی زعفران

نیازهای اکولوژیکی زعفران

مراحل زندگی زعفران

دوره ی بیداری گیاه زعفران

دوره ی خواب گیاه زعفران

فرایند تولید زعفران

کاشت زعفران

تهیه ی زمین در کشت زعفران

مرحله ی داشت زعفران

آفات زعفران

بیماریهای زعفران

برداشت زعفران

خشک کردن زعفران

بسته بندی و نگهداری زعفران

error: Content is protected !!
X