معرفی پایگاه های اطلاعاتی دی ان ای

ورود شما را به دنیای عملی بیوانفورماتیک خوش آمد می گویم. اگر تا به الان مقالات را به صورت پلکانی و بر اساس کد اختصاص داده شده به مقاله مطالعه نموده باشید،‌این اولین تجربه ی شما برای مواجهه با وبسایتهایی است که اطلاعات تخصصی بیوانفورماتیکی را به شما ارائه می کنند.  در این مقاله از سری مقالات مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر،‌شما را با پایگاه های اطلاعاتی معروف و کاربردی در حوزه ی اسیدهای نوکلئیک دی ان ای آشنا خواهیم کرد.

NCBI: National Center for Biotechnology Information

لینک دسترسی : http://www.ncbi.nlm.nih.gov

پایگاه ملی اطلاعات بیوتکنولوژی تحلیل ها و منابع بازیابی شده ای را از GenBank و سایر پایگاه های داده در وبسایت NCBI در اختیار همگان قرار داده است

Ensembl

لینک دسترسی: http://www.ensembl.org

پروژه ی Ensembl مجموعه ای از تفاسیر با کیفیت بالا و ترکیبی را بر روی ژنوم برخی مهره داران و یوکاریوت ها به همراه داده های فراساختاری را در دستر قرار می دهد. کلیه ی پونه های پشتیبانی شد شامل، تفسیر های جامع و مبتنی بر مستندات و شامل یکسری از ژنهای انتخابی به همراه داده های متمرکز شده بر روی تنوع و مقایسهای، تکاملی، عملکردی و تقسیرهای تنظیمی می باشد. پیشرفته ترین منابع در این حوزه به صورت کلیدی بر روی گونه هایی شامل، موش، انسان و ماهی گورخری متمرکز می باشد.

USCS Genome Browser

لینک دسترسی : http://genome.ucsc.edu

وبسایت دانشگاهی کالیفرنیا، سانتا کروز؛ پایگاه داده ی وسیعی را در اختیار عموم قرار داده است که مجموعه ای از توالی ها و تفسیرهای مربوط به آن را به همراه مجموعه ای از ابزارهای ترکیبی برای آزمون و مقایسه ی ژنوم ارگانیسم ها ، تشابه یابی توالی ها و نمایش داده ها و تفاسیر کاربران را در مورد پستانداران و مهره داران و بی مهرگان در اختیار کاربران قرار می دهد.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر

error: Content is protected !!
X