مصرف زعفران برای درمان بیماری‌های تنفسی, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

مصرف زعفران برای درمان بیماری‌های تنفسی

زعفران کشت زعفران

بیماری‌های تنفسی می‌توانند تمام سیستم بدن را مختل کنند. این عارضه از سطحی‌ترین حالت یعنی سرفه‌های گاه به گاه تا حالت شدید آن یعنی برونشیت و آسم، به خوبی توسط مصرف زعفران بهبود می‌یابند یا حداقل تسکیل می‌یابند.

یک فرمول جالب برای مصرف زعفران برای درمان اختلالات تنفسی و ریوی و آسم این است که زعفران را با چای و سیاه دانه، زیره، هل، بابونه، رازیانه و شیرین بیان ترکیب کنید و میل کنید.