مروری بر منابع اطلاعاتی جهانی قسمت چهارم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

مروری بر منابع اطلاعاتی جهانی قسمت چهارم

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

در مقالات گذشته به بررسی ساختارها و همچنین برخی از مهمترین ویژگی های منابع اطلاعاتی جهانی پرداختیم،‌ اما این بار قصد داریم تا به معرفی چند تا از مطرح ترین موتورهای جستجو منابع اطلاعاتی جهانی در حوزه ی پزشکی و انسانی را معرفی کنیم که میتواند منبعی برای شناخت و به دست آوردن اطلاعات تخصصی در این حوزه باشد

Ehealth Sites: http://www.ehealthsites.com

Med Explorer: http://www.medexplorer.com

Mayo Clinic Health Oasis: http://www.mayohealth.org

Medical World Search: http://www.mwsearch.com

TextMed: http://www.textmed.com

OnHealth: http://www.onhealth.com

The Medengine: http://www.themedengine.com

MedHunt: http://www.hon.ch/MedHunt

Md Tools: http://www.mdtool.com

Nurse Web Search: http://www.nursewebsearch.com

خبرخوب

حالا شما میتوانید دسترسی عظیمی به برخی از معتبر ترین و پر بازدید ترین منابع داشته باشید و کلمات کلیدی پروژه ی خود را جستجو کنید. این یک خبر عالی است و حالا باید تلاش کرد یک تغییر اساسی ایجاد کرد و آن یک تمرین است، برای آنکه بتوانید یک تمرین استاندارد بیابید. عبارتهای زیر را در این موتورها جستجو کنید و نتایج آن را با یکدیگر مقایسه کنید

Bio, Protein, Bio & Protein, bio not protein, bio or protein

خبر خوب این است که به دروازه های جستجو گری در علم خوش آمدید. مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر سفر خوبی را برای شما آرزومند است.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر