مدرسه ی بیوتکنولوژی نصر

مدرسه ی بیوتکنولوژی نصر, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

آموزش صحیح، دقیق و کارآمد، کلید ورود کارآموز و دانش آموز به صنعت و دنیای تجارت می باشد. آموزش واقعیتهای صنعت بیوتکنولوژی می تواند کمک بزرگی به دانشجویان برای تسریع ورود و کاهش هزینه و زمان ورود آنها برای کسب درآمد و فعالیت اقتصادی سالم در جامعه باشد. در این راستا مدرسه ی بیوتکنولوژی نصر با هدف ارایه ی آموزش های کوتاه مدت تخصصی در بستر اینترنت ایجاد گردید. در این مدرسه تلاش میگردد با استفاده از ظرفیت های متخصصین صنعت و تبادل اطلاعات با متخصصین دانشگاه، آموزش هایی با هدف کارآمدی و آموزش جزئیات فنی و عملیاتی در صنعت برای ورود سریع دانشجویان و تکنیسینها به صنعت بیوتکنولوژی ارایه گردد.

این آموزش ها بخش های مختلف صنعت بیوتکنولوژی از بیوتکنولوژی دارویی تا آنزیم ها و طراحی کیتهای پزشکی را هدف قرار داده است که اطلاعات تکمیلی این دوره های آموزشی را می توانید از طریق سامانه ی اطلاع رسانی گردهمایی ها و دوره های تخصصی بیومیتینگ به آدرس زیر دریافت نمایید

https://BioMeeting.ir

همچنین برای دسترسی به تازه های آموزشی و اطلاعات جدید این سامانه می توانید از آدرس مستقیم مدرسه ی بیوتکنولوژی نصر به آدرس زیر استفاده نمایید

https://NasrBiotechnology.ir

error: Content is protected !!
X