مدت زمان استفاده از ماسک یکبار مصرف برای پیشگیری از کرونا ویروس ۱۹ چقدر است؟‌

مدت زمان استفاده از ماسک یکبار مصرف برای پیشگیری از کرونا ویروس ۱۹ چقدر است؟‌, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

در لحظات حساس جهانی برای مقابله با ویروس کرونا ویروس ۱۹ همگی رو به استفاده از ماسک آورده اند اما چیزی که چالش است این است که از هر ماسک تا چه مدت زمان می توان استفاده نمود؟‌ این مقاله به این مسئله خواهد پرداخت

در رابطه با عموم مردم در شرایطی که با فرد مبتلا یا مشکوک به بیماری تنفسی تماسی نداشته اید می توان با توجه به میزان پاکیزگی ماسک مدت زمان مصرف را به اندازه ی مناسب افزایش داد و با در نظر گرفتن شرایط از آن دوباره استفاده نمود. حتما باید به استفاده ی شخصی از ماسک توجه شود و یک ماسک توسط دو نفر استفاده نشود. و پیش از ماسک زدن نیز بر اساس قواعد دست ها شسته شود و در هنگام استفاده نیز از تماس با سطح داخلی ماسک خود داری گردد.

هر زمانی که ماسک به وسیله ی قطرات سرفه یا عطسه یا دیگر اشیا آلوده،‌آلوده شد یا هنگامی که ماسک دچار تغییر شکل،‌اسیب یا بوی خاصی گردید. حتما باید به سرعت ماسک تعویض گردد.

error: Content is protected !!
X