فهرست مراکز درمانی اختصاص داده شده به مبتلایان به کرونا, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

فهرست مراکز درمانی اختصاص داده شده به مبتلایان به کرونا

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

وزارت بهداشت اقدام به اختصاص فضاهای اختصاصی برای درمان مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹ نموده است که در این راستا اطلاع از این فضا ها می تواند قدم بسیار مهمی در کاهش زمان و هزینه ی انتقال بیماران به مراکز درمانی گردد.

فهرست این مراکز در کتابچه ی منتشر شده ی زیر در دسترس می باشد.