شرایط پرستاری از مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

شرایط پرستاری از مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

یکی از چالش هایی پیش روی خانواده ها و بیمارستان ها انتخاب پرستار و همچنین آگاهی از شرایط و ویژگی های یک پرستار مناسب از بیماران کرونا ویروس ۱۹ می باشد. در این راستا این مقابله به شرح شرایط مراقبت و پرستاری از مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹ می پردازد.

برای مراقبت از مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹ بایستی فردی مراقبت و پرستاری را بر عهده بگیرد که سالم بوده و فاقد بیماری مزمنی باشد.

پرستار باید هنگام حضور در اتاق فرد قرنطینه شده ماسک بزند

پرستار باید پس از تماس مستقیم با فرد قرنطینه شده یا ورود به اتاق قرنطینه ،‌به صورت الزامی بهداشت دست های خود را رعایت کند

پس از هر بار سرویس دهی به مبتلا و یا مبتلایان می بایست به صورت کامل دست ها با روش صحیح و با مایع ضد عفونی شستشو بگردند