شرایط محیط قرنطینه ی خانگی مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

شرایط محیط قرنطینه ی خانگی مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

زمانی که فرد مشکوک به کرونا ویروس ۱۹ نیازمند خود قرنطینه سازی در منزل دارد باید محیط پیرامون وی دارای شرایطی باشد که در این مقاله به آن می پردازیم .

فرد قرنطینه شده باید در اتاق جداگانه و با تهویه ی مناسب زندگی کند. از تهویه ی ماسب منطاق مشترک منزل مانند اشپزخانه،‌حمام و غیره اطمینان حاصل شود ( باز بودن پنجره ها )

اعضای خانواده باید در اتاق مجزا زندگی کنند،‌اگر شرایط انجام این کار وجود ندارد باید فاصله بیش از یک متر را با فرد قرنطینه حفظ کنند.

محدوده فعالیت فرد قنطینه شده و محدوده مشترک با سایر اعضای خانواده یا بیمار را باید به حداقل رسانده،‌به ویژه از صرف غذا کنار فرد خودداری شود.

نباید لوازمی همچون مسواک،‌حوله، کارد و چنگال،‌سرویس بهداشتی،‌ملافه و سایر وسایل شخصی با فرد قرنطینه شده به اشتراک گذاشته شود.

از ملاقات با فرد قرنطینه شده پرهیز شود.