سیستم بیولوژی چیست, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

سیستم بیولوژی چیست

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی سیستم بیولوژی

یکی از پرسش های پر تکرار در برابر مفاهیم نوین تلفیقی حاصل از تلفیق نگاه زیست شناسی و کامپیور این است که سیستم بیولوژی چیست ؟‌ در پاسخی شاید کوتاه می توان گفت سیستم بیولوژی از طریق کلی نگری. بر مسائل زیست شناسی سعی در یافتن یک درک بهتری ازحیات، ساختارها و عملکردهای آن به خصوص اینتراکشن های عناصر کلیدی سیستم های زنده (DNA، RNA، پروتئین ها، سلول) دارد. این مفهوم سیستم بیولوژی است که سعی دارد رفتار یک شبکه پیچیده زیستی پویا و مادام در حال تغییر را در شرایط مختلف و زمان های متفاوت پیشگویی و شبیه سازی کند و این سیستم بیولوژِی است که سعی دارد ارتباط های اجزای یک مکانیسم پیچیده تنظیمی و حتی بین شبکه ها و بخش های یک سیستم زیستی را بیابد

منبع: آزمایشگاه بیوانفورماتیک پارس سیلیکو

شبکه ی بیوتکنولوژی نصر