سود سرشار فرآوری  ترکیبات و مشتقات زعفران, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

سود سرشار فرآوری ترکیبات و مشتقات زعفران

زعفران کشت زعفران

اگر سری به بازار های مشتقات ترکیبات زعفرانی بزنید و قیمت های آن را مقایسه کنید متوجه سود بسیار بالا و سرشار این مشتقات برای تولید کننده ی آن می شوید. بازار زعفران به خودی خود به صورت آشکارا و قانونی شامل هفتصد میلیون دلار صادرات بوده و از طریق مبادی غیر رسمی تا حدود ۲ میلیارد دلار کشش بازار را دارا می باشد. این فرایند می تواند با فرآوری کلاله های زعفران به مشتقات جنبی و همچنین استخراج ترکیبات آن منجر به درآمد زایی و سود آوری بالا در زمینه ی زعفران گردد.

در همین راستا مجموعه ی دکتر زعفران با بررسی پروتکل ها و تحقیقات انجام شده ی دانشگاهی و صنعتی در اقدامی نسبت به انتشار قوی ترین و مستند ترین پروتکل های استخراج ترکیبات دارویی و طبیعی از زعفران نموده است. برای دانلود این مقالات می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.