ساختار صفحات بتا در پروتئینها

ساختار صفحات بتا در پروتئینها, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

درک ساختار دوم پروتئین ها کمک شایانی به مطالعات بیوانفورماتیکی و تحلیل پروتئینها و داده های ما می کند،‌در این راستا دانستن جزئیات بیوفیزیکی و بیوشیمیایی ساختارهای دوم نگاه ما را به پیچ خوردگیها و پیچیدگی های ساختارهای سوم و چهارم پروتئین کاهش می دهد. به همین منظور مقاله ی امروز مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر در مورد ساختار صفحات بتا در پروتئین ها می باشد

دومین عنصر ساختمانی اصلی که در پروتئین های کروی پیدا میشود صفحات بتا هستند. این ساختمان از ترکیب چندین منطقه زنجیر پلی پپتیدی ساخته شده است. بر خلاف مارپیچ آلفا که از یک منطقه پیوسته ساخته شده است . این مناطق، رشته های بتا ، معمولاً 5 تا 10 اسید آمینه طول دارند. این رشته های بتا در مجاور یکدیگر ردیف میشوند بطوریکه پیوند های هیدروژنی میتوانند بین گروه های کربونیل یک رشته بتا و گروه های آمینوی روی رشته مجاور و بر عکس تشکیل شود. صفحات بتا که از چندین رشته بتا تشکیل میشوند چین خورده هستند با اتم های کربن آلفا که به ترتیب بالا و پایین صفحه صفحات بتا هستند. زنجیره های جانبی هم از این الگو پیروی میکند. و در طول یک رشته بتا آنها بطور متناوب بالا و پایین صفحه بتا قرار میگیرند

ساختار صفحات بتا در پروتئینها, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

رشته های بتا به دو طریق میتوانند برای تشکیل صفحات چین خورده با هم میانکنش داشته باشند یا به حالت صفحه موازی همسو و یا به حالت موازی ناهمسو مشاهده میشود

ساختار صفحات بتا در پروتئینها, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین
خبر خوب

شناخت ساختارهای دوم پروتئین نقش به سزایی در درک فضایی و دو بعدی جزئیات پروتئینی و بعد ها در مبحث آنالیز و مهندسی پروتئین می باشد. در مقالات بعد،‌به مطالعه ی ساختارها و جزئیاتی بیشتر در مورد پروتئین ها خواهیم پرداخت.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر

error: Content is protected !!
X