زندگی زعفران به زبان ساده

زندگی زعفران به زبان ساده, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

پیازی که شما تازه کشت کرده اید فارغ از زمان کشت هر ساله دوره زندگی خاصی را طی میکند. گیاه زعفران نسبت به محصولات زراعی و باغی که تا بحال کشت میکرده اید زندگی متفاوتی دارد و درک کامل زندگی این گیاه تاثیر به سزایی در نحوه مدیریت آن دارد، مثلا با درک درست از زمان ریشه زایی و وجود ریشه ها میدانیم که دادن کودهای خاک مصرف در فروردین هیچ تاثیری نخواهد داشت و یا دادن کود در قبل از گلدهی بر تعداد گل تاثیری ندارد و فقط بر کیفیت سرگل میتواند موثر باشد به این دلیل که گلها در مرداد ماه شکل گرفته و در آبان ماه فقط از زمین خارج می شوند.پس باید بدانید در هر زمان وضعیت پیاز شما در چه مرحله ای می باشد تا با توجه به آن مدیریت کوددهی و آبیاری را انجام دهید.

اگر شروع یکسال زندگی گیاه زعفران را از مهر ماه در نظر بگیریم روند رشدی آن بدین‌گونه می باشد:
در مهرماه همزمان با سرد شدن هوا گیاه زعفران از مواد غذایی ذخیره شده در پیاز استفاده کرده و ساقه ای از آن به سمت سطح خاک رشد می کند این ساقه در بردارنده برگ های زعفران و گل های زیبای آن خواهد بود سپس با ریشه گذاری مواد غذایی را ازخاک جذب میکند. اگر زمان آبیاری مناسب و دمای خاک سرد شده باشد اول گل های زعفران خارج خواهند شد سپس برگ ها ظاهر می شوند. بعد از اتمام گلدهی و ظاهر شدن برگها مواد غذایی از طریق ریشه ها جذب شده و بعد از تبدیل در برگ ها ذخیره خواهد شد .

در زمستان برگهای زعفران رشد میکنند و هر روز طول آن افزایش میابد و در زیر خاک هم بر روی پیاز مادری که به ما گل داده بود و آن را کشت کرده بودیم پیاز های دختری شکل میگیرند, از ابتدای بهمن ماه آنچه از مواد غذایی که در پیاز مادری باقی مانده به پیاز های دختری انتقال میابد و کم کم ریشه های جذب کننده مواد همزمان با پیاز مادری از بین می روند و از اسفند ماه دیگر ریشه ها جذب خوبی نخواهند داشت و برای رشد پیاز های دختری مواد غذایی که از اول فصل در برگ ها ذخیره شده است به سمت پیازهای دختری برگشت می شود و پیاز های دختری بزرگ و بزرگتر میشوند و برگ های زعفران هم از نوک آن کم کم شروع به خشک شدن می کنند و این نشانه بزرگ شدن پیاز های دختری می باشد.

در اوایل اردیبهشت ماه که برگ های زعفران کاملا خشک میشوند پیاز مادری که سال قبل به ما گل داده بود و برگ ها از آن خارج شده بودند کاملا از بین میرود و پیاز های دختری شکل گرفته در روی پیاز مادری کامل شده و تبدیل به یک پیاز کامل میشود.
بعد از خشک شدن برگها پیاز به خواب حقیقی می رود.
در انتهای تیر ماه پیاز از خواب حقیقی بیدار شده و در داخل خود شروع به تشکیل گل ها میکند البته باید در اینجا متذکر شد که پیاز های بالای 8 گرم فرایند گلدهی را طی خواهند کرد و دمای خاک هم بسیار تاثیر گذار در این مرحله میباشد. پیاز ها در زیر خاک تا انتهای شهریور بدون علایم ظاهری باقی می ماند و در مهر ماه به محض سرد شدن هوا و آبیاری ساقه گل دهنده، خارج میشود و یک دوره زندگی دیگر را شروع میکند

error: Content is protected !!
X