روش های ضد عفونی کننده ویروس کرونا ویروس ۱۹ چیست ؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

روش های ضد عفونی کننده ویروس کرونا ویروس ۱۹ چیست ؟

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

بر اساس مطالعات تجربی و همچنین روش های اثبات شده ی گذشته برای مجموعه ذرات ویروسی ،‌برای گند زدایی و ویروس زدایی ویروس کرونا ویروس ۱۹ از روش های زیر می توان استفاده نمود.

این ویروس نسبت به اشعه ی ماورا بنفش و گرما حساس است. ۳۰ دقیقه دمای ۵۶ درجه ی سانتی گراد،‌دی اتیل اتر،‌اتانول ۷۵ درصد،‌مواد ضد عفونی کننده ی دارای کلر،‌پر استیک اسید و کلروفرم و سایر حلال های چربی همگی می توانند به طور موثر ویروس را نابود کنند. باید بدانید کلر هگزیدین نمیتواند به صورت کامل ویروس را از بین ببرد.

به دلیل اینکه در حال حاضر تاثیر گذاری روش های ضد عفونی دیگر نسبت به غیر فعال سازی ویروس کرونا ویروس ۱۹ جدید مشخص نشده است،‌روش های دیگر ضد عفونی برای استفاده در ویروس زدایی ویروس کرونا ی جدید توصیه نمیشود.