روش های ضد عفونی قابل اجرا در خانه برای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ چیست؟‌, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

روش های ضد عفونی قابل اجرا در خانه برای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ چیست؟‌

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه

برای ضد عفونی کردن بافت های زنده نظیر پوست می توان از الکل اتانول ۷۵ درصد استفاده نمود،‌البته از مالیدن آن به چشم و نوشیدن آن بایستی خودداری نمود

برای ضد عفونی نمودن محیط خانه می توان با استفاده از الکل ضد عفونی یا مواد ضد عفونی کننده دارای کلر سطوح اشیا را پاک کرد.

باید به ماده موثر مواد ضد عفونی کننده و شیوه ی استفاده ی بیخطر از آن توجه شود.

الکل ماده ای قابل اشتعال است برای ضد عفونی سطوح با استفاده از الکل ،‌نبایست سطح وسیعی را اسپری نمود زیرا می تواند غلظت آن در هوا افزایش یابد و منجر به آتش سوزی گردد.

در هنگام استفاده از مواد ضد عفونی کننده حاوی کلر،‌به نسبت مای رقیق سازی و غیره توجه کنید. به خصوص از مخلوط کردن با سایر ضد عفونی کننده ها خود داری کنید. زیرا ممکن است مقدار زیادی گاز سمی تولید کند. برای جلوگیری از این امر میبایست مطابق با دفترچه ی راهنمای محصول از ان استفاده نمایید.