راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت اول, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت اول

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی
مقدمه

سایت PubMed مجموعه ای از مقالات بانک اطلاعاتی مدلاین است که توسط مرکز ملی اطلاعات بیولوژی در کتابخانه ملی پزشکی آمریکا( NLM ) تاسیس گردیده است . این سایت با آدرس http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  قابل دستیابی است.
در ادامه مختصری از امکانات این سایت و نحوه عملکرد آن را بیان کنیم :

قسمت اول:‌ جستجو ی ساده

ابتدا  وارد سایت PubMed می شویم . ( www.pubmed.gov) جستجو در این سایت آسان است کافیست که کلمه مورد نظر را در جعبه پرسش وارد کنیم و Enter را فشار دهیم و یا روی  GO کلیک کنیم :


راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت اول, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

می توان بیش از یک کلمه واردکرد تا محدوده مقالات ما اختصاصی تر شود . واژه ها در فیلدهای مختلف جستجو می شوند. این بانک به طور خودکار واژه ها را توسط عملگرهای منطقی با هم ترکیب کرده و نشان می دهد.

نحوه کاربرد عملگرهای منطقی

AND : مقالاتی که هر دو واژه را دربردارند نمایش می دهد.
NOT : مقالاتی که واژه اول را دارند ولی فاقد عبارت دوم هستند.
OR : برای یافتن دو عبارت هم معنی در یک مرحله جستجو به کار می رود.
((
باید توجه داشت که هنگام تایپ این عملگرها کلید Caps Lock روشن باشد.))
در اینجا از AND استفاده می کنیم و همان طور که در زیر نشان داده شده به عنوان نمونه دو کلمه heart  و van را در جعبه جستجو با این عملگر وارد می کنیم و Enter می نماییم :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت اول, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

جستجو آغاز می شود و صفحه ای که ظاهر می شود عناوین مقالات یافته شده را به ما نشان می دهد . که برای بازبینی هرمقاله ابتدا باید کنار شماره هر کدام در مربع کوچک با کلیک چپ موس علامت بگذاریم.( به نحوی که در زیر نشان داده شده است .)
بهترین امکاناتی که این سایت به ما می دهد این است که می توانیم  Abstract ( خلاصه ) مقاله را بازیابی کنیم . برای انجام این کار از نوار Summary کلمه Abstract را انتخاب می کنیم :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت اول, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

حالا روی کلمه  Display کلیک می کنیم :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت اول, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

در زیر فرم خلاصه مقالات نشان دار را به ما نمایش می دهد :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت اول, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

حال می توانیم این مقاله را به صورت فرم متنی یعنی بدون فایلهای گرافیکی در یافت کنیم برای این کار ابتدا مقاله مورد نظر را نشان دار کرده  و بعد روی Text در نوار نمایش  کلیک می کنیم به عنوان نمونه :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت اول, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

حالا روی Send to  کلیک می نماییم در اینجا فرم متنی مقاله مورد نظر را به ما نشان می دهد.

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت اول, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

اگر بخواهیم مقاله مورد نظر را به E- mail خود یا شخص دیگری ارسال کنیم E-mail  را از نوار نمایش انتخاب می کنیم و بعد روی send to کلیک می کنیم :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت اول, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

که باید در جای مشخص شده آدرس مورد نظر را وارد کرده و روی Mail کلیک کنیم.

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت اول, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

خبر خوب

خبر خوب این است که امروز شما با خواندن این مقاله می توانید در وبسایت پابمد به جستجو بپردازید و یک مقاله پیدا کنید و آن را برای خودتان ایمیل کنید.  این اتفاق مهمی است و اولین دروازه های تجربی شما برای خواندن مقالات و کسب اطلاعات در این زمینه است.  مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر برای پیشرفت شما آرزومند تجربه ای منحصر بفرد،‌پر از انرژی و اتفاقات خوب است.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر