راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

در قسمت اول از این مقاله همراه با شما با ساز و کار عملیاتی و اجرایی جستجو در پابمد برای مقالات علمی آشنا شدیم و این بار همراه با مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر به بررسی نحوه ی جستجو پیشرفته در وبسایت پابمد می پردازیم

.

خدمات جستجوی پیشرفته
محدود کردن جستجو با اعمال فیلترهای جستجو

 این امکان وجود دارد تا جستجوی ما در گروههای سنی، جنسیتهای ویژه یا مطالعات بر روی گروه های انسان یا حیوان محدود شود ،و اینکه مقالات منتشر شده در زبان ویژه  و یا نوع مقاله اختصاصی تر شود و می توان اصطلاح مورد نظر را در مجموعه های مرتبط با آن نیز جستجو کرد . برای استفاده از این امکانات گزینه Limit را از نوار خاکستری انتخاب می کنیم

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

صفحه زیر مشاهده می شود که قسمتهای مختلف آن توضیح داده می شود :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

در قسمت All Fields اگر روی اسکرور کلیک کنیم جزئیات آن مشاهده می شود که به این وسیله جستجوی ما در فیلدهای ویژه انجام می گیرد .
در قسمت Publication Type نوع انتشار مقاله که مثلا می تواند به صورت نامه یا مرور یا آموزشی با شد را تعیین می کنیم .
قسمت languages برای انتخاب نوع زبان جستجوی مورد نظر ماست.
برای انتخاب که گروه ویژه سنی خاص می توانیم ازAges استفاده کنیم.
در قسمت Gender جنسیت را تعیین می کنیم.
اگر بخواهیم جستجوی ما مرتبط با یک موضوع خاص باشد می توانیم از Subset استفاده کنیم.
برای مشخص کردن تاریخ جستجوی خود به Date مراجعه می کنیم ، در قسمت Entrez Date  جستجوی ما در محدوده ده تا سی سال قبل انجام می گیرد .در قسمت Publication Date  می توان دقیقا روز، ماه ، سال مقاله مورد نظر را وارد کنیم .
در اینجا به عنوان نمونه همان جستجوی قبلی ( heart AND van ) را با کمک Limit انجام می دهیم :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

در صفحه ای  که مشاهده می شود جستجوی ما انجام گرفته است . در نوار زرد مواردی از Limit که مقاله ما را محدود کرده نشان داده شده است و سپس عناوین مقاله های یافته شده را به ترتیب نمایش می دهد . وهمان طور که قبلا توضیح داده شد می توان مقاله ها را مشاهده کرد یا ذخیره نمود.

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

(( اگر مقایسه ای  روی نتایج جستجو در یک جستجوی ساده ای که در ابتدا انجام شد و جستجویی که با استفاده از گزینه Limit صورت گرفت داشته باشیم می بینیم که در روش دوم  موارد یافته شده به موضوع مورد نظر ما نزدیک تر بوده اند و ما راحت تر به آنچه که می خواستیم دست پیدا کردیم .))

Preview / Index

Preview تعداد نتایج  جستجو را قبل از اینکه نمایش دهد بیان می کند . برای این کار واژه یا واژه های مورد نظر را در جعبه جستجو وارد می کنیم و روی Preview کلیک کنیم :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

همان طور که در زیر مشخص شده تعداد مواردی که برای ما جستجو کرده را می توانیم ببینیم :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

همچنین می تواند واژه ها در محدوده ای از فیلدهای جستجویی ویژه جستجو کند که برای این کار واژه مورد نظر( در اینجاheart انتخاب شده ) را در جعبه جستجو وارد می کنیم و بعد از نوار All Field  فیلد مورد نظر انتخاب می کنیم که در اینجا فیلد نویسنده انتخاب شده است :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

اسم نویسنده مورد نظر را در کادر روبرو وارد می کنیم که اینجا Smith انتخاب شده است :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

و بعد روی عملگرهای منطقی (AND ،OR ، NOT ) کلیک می کنیم که در اینجا از AND انتخاب شده است و همان طور که مشاهده می شود این محدودیت در جعبه پرسش به همان ترتیبی که انجام شده نشان داده می شود :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

به همین ترتیب که گفته شد می توانیم از فیلدهای دیگر هم برای محدود کردن جستجوی خود کمک بگیریم به عنوان نمونه :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

سپس کلید Enter را فشار دهیم و یا روی Go کلیک کنیم تا جستجو ما صورت گیرد ، همان طور که می بینید جستجوی ما با محدوده های تعیین شده ن انجام گرفته است که می توان به روشهایی که قبلا توضیح داده شد آن را ذخیره کرد :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

ما همچنین می توانیم برای دستیابی به فیلدهای ویژه از Index کمک بگیریم به طوری که ابتدا فیلد مورد نظر را وارد می کنیم بعد روی Index کلیک می نماییم ، لیستی مربوط به عنوان وارد شده ما به ترتیب الفبایی نشان داده می شود که می توانیم از آن انتخاب کنیم به این ترتیب :

راهنمای استفاده از وبسایت پاب مد قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر