رادیوفارما: جنبه های مختلف صنعت دارو, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

رادیوفارما: جنبه های مختلف صنعت دارو

خبر کوتاه طراحی دارو طراحی واکسن کرونا ویروس ۱۹ واکسن

رادیوفارما، به جنبه های مختلف صنعت دارو میپردازد. از تاریخچه، صنعت و بازار تا بازتاب اجتماعی محصولات صنایع داروسازی

در ۲ اپیزود اول پادکستهای رادیوفارما، واکسن به عنوان یکی از راه حل های پزشکی مدرن که تا کنون جان میلیون ها نفر را نجات داده، بررسی شده است. اپیزود اول به تاریخچه واکسن و اپیزود دوم به صنعت و بازار واکسن اختصاص دارد که می توانید از طریق لینک های زیر به این پادکستها گوش فرادهید

Spotify:

Apple Podcast:

https://podcasts.apple.com/us/podcast/radiopharma/id1511418106

Cast Box:

https://castbox.fm/vc/2831001

Buzzsprout

https://www.buzzsprout.com/1045789/4028537

Telegram Channel:

https://t.me/Radiopharma

Instagram:

https://www.instagram.com/radio.pharma/

شبکه ی بیوتکنولوژی نصر