ده نکته برای نگارش گزارش کار آزمایشگاه, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

ده نکته برای نگارش گزارش کار آزمایشگاه

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

در این مقاله ی کوتاه از سری مقالات مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر، قصد آن را داریم تا شما را با چندین چالش پیش روی و اشتباهات عامه ی مرسوم در نگارش گزارش آزمایشگاه آشنا سازیم، مطالبی که میتواند شما را از دامهای زمان بر و هزینه ساز گزارش نویسی در آزمایشگاه های زیست شناسی رها سازد

.

قانون اول:‌ گزارش خود را بر اساس حقایق تنظیم نمایید و سرمقاله ننویسید!!
قانون دوم: از دفترچه ی یادداشتی استفاده نمایید که قابلیت حذف یا اضافه کردن کاغذ نداشته باشد.
قانون سوم: همیشه، دو نسخه از گزارشات خود تهیه نمایید و یکی را در مکانی امن و یا جدا قرار دهید.
قانون چهارم:‌ داده ها و اطلاعات را به صورت مستقیم و به تدریج که به دست می آیند در دفترچه ی گزارشات خود ثبت نمایید. شاید دوست داشته باشید، برای بررسی فرایند زمانی و پیشرفت کار خود ، هر صفحه از گزارش خود را تاریخ و امضا بزنید ( این فرایند برای فعالین در حوزه های صنعتی ضروری می باشد) هیچ گاه به حافظه و کاغذ های غیر معمولی که محتوی اطلاعات هستند اتکا نکنید.
قانون پنجم:‌ از خودکارهایی با جوهر های ماندگار و ترجیحا مشکی استفاده نمایید که به خوبی در نسخه های زیراکس قابل مشاهده هستند.
قانون ششم:‌ خطاها و اشتباهات را شناسایی کنید و آن ها را توضیح دهید.
قانون هفتم: گزارش های پشتیبان را به دفتر گزارش خود ضمیمه کنید و یا به نحوی آن را آدرس دهی نمایید تا بتوانید در موقعیت مقتضی از اطلاعات آن استفاده نمایید.
قانون هشتم: از اصطلاحات پذیرفته شده ی استاندارد استفاده نمایید، از استفاده از کد نام ها ، شماره های کاتالوگ، کد های عددی تا آنجا که ممکن است بپرهیزید.
قانون نهم: دفتر ثبت گزارشات خود را تمیز نگاه دارید، از لکه دار کردن و آلوده ساختن آن بپرهیزید ( بیشتر قابل توجه آقایان )
قانون دهم: همواره فهرستی از مطالب و ضمایم را به کتاب ثبت گزارشات خود اضافه نمایید و آن را در هر روز به صورت یک جدول تکمیل نمایید .( این کار به شما کمک می کند تا بدون سردرگمی، بی درنگ به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی پیدا نمایید )

ده نکته برای نگارش گزارش کار آزمایشگاه, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین