در مواجهه با فردی دارای کرونا ویروس ۱۹ چه کنیم؟

در مواجهه با فردی دارای کرونا ویروس ۱۹ چه کنیم؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

اگر با فردی مواجه شدید که دارای ویروس کرونا ۱۹ بود. می بایست مطابق با چارت استاندارد زیر تمامی موارد ایمنی را رعایت کنید تا مانع از ابتلا خودتان و اطرافیان به این ویروس گردید

در مواجهه با فردی دارای کرونا ویروس ۱۹ چه کنیم؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین
کرونا ویروس ۱۹
error: Content is protected !!
X