در مواجهه با فردی دارای کرونا ویروس ۱۹ چه کنیم؟

اگر با فردی مواجه شدید که دارای ویروس کرونا ۱۹ بود. می بایست مطابق با چارت استاندارد زیر تمامی موارد ایمنی را رعایت کنید تا مانع از ابتلا خودتان و اطرافیان به این ویروس گردید

کرونا ویروس ۱۹
کرونا ویروس ۱۹
error: Content is protected !!
X