درباره ی شبکه بیوتکنولوژی نصر

شبکه ی بیوتکنولوژی نصر در سال ۱۳۹۸ با هدف ایجاد یک شبکه ی تعاملی در حوزه ی زیست فناوری و با پوشش دهی نیازهای تخصصی جامعه ی زیست فناوری و بیولوژیست طراحی و پیاده سازی گردید. در حال حاضر این شبکه بیش از ۱۳۰۰ عضو متخصص دانشگاهی را در درون خود جای داده و با تمرکز بر نیاز های آموزشی و پژوهشی و اجرایی صنایع مختلف مرتبط با علوم زیستی اقدام به توسعه ی پلتفرم های حرفه ای و گردآوری یکجای آن نموده است که می تواند گشایش بزرگی برای دانشجویان، متخصصان و صنعتگران ملی و بین الملل باشد. همچنین در بحث ارتباطات بین الملل نیز تبادل ها و همکاری هایی در حال شکل گیری برای هدفمندی آموزش و هدایت مسیر کارافرینی متخصصین و علاقمندان حوزه ی زیست فناوری می باشد.

شبکه ی بیوتکنولوژی نصر با گردهمآیی بیش از ۱۳ تیم دانشگاهی و صنعتی در حال بروزرسانی و توسعه ی فناوری می باشد که بخشی از آن رونمایی گردیده و بخشی از آن در آینده ی نزدیک رونمایی و پیاده سازی خواهد گردید

error: Content is protected !!
X