خواص دمنوش زعفران, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

خواص دمنوش زعفران

زعفران کشت زعفران

دمنوش زعفران خاصیت اشتها آور داشته و در بهبود عملکرد دستگاه گوارش تاثیر دارد، همچنین به هضم غذا نیز کمک می کند.این دمنوش به علت فرح بخش بودن خاصیت ضد اضطراب و ضد افسردگی دارد.این دمنوش به رفع نفخ معده و هضم غذا کمک می کند.این دمنوش خون ساز است و موجب تسهیل گردش خون و همچنین کاهش فشار خون می شود.دمنوش زعفران ادرارآور بوده و کلیه و مثانه را پاک می کند.این دمنوش به علت وجود آنتی اکسیدان خاصیت ضد سرطان نیز دارد.