توصیه های هلال احمر در ارتباط با کرونا ویروس ۱۹

توصیه های هلال احمر در ارتباط با کرونا ویروس ۱۹, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

هلال احمر به عنوان یکی از متولیان بهداشت جمعی پوستری را در زمینه ی روش های پیشگیری قبل و بعد از ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ منتشر کرده است که با یکدیگر به مطالعه ی آن خواهیم پرداخت

توصیه های هلال احمر در ارتباط با کرونا ویروس ۱۹, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین
توصیه های حلال اهمر به کرونا ویروس ۱۹

error: Content is protected !!
X