توصیه های هلال احمر در ارتباط با کرونا ویروس ۱۹, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

توصیه های هلال احمر در ارتباط با کرونا ویروس ۱۹

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

هلال احمر به عنوان یکی از متولیان بهداشت جمعی پوستری را در زمینه ی روش های پیشگیری قبل و بعد از ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ منتشر کرده است که با یکدیگر به مطالعه ی آن خواهیم پرداخت

توصیه های هلال احمر در ارتباط با کرونا ویروس ۱۹, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین
توصیه های حلال اهمر به کرونا ویروس ۱۹