تعامل بیوانفورماتیک با سایر رشته ها, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

تعامل بیوانفورماتیک با سایر رشته ها

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

بیوانفورماتیک رشته ای میان رشته ای بوده که همواره راهکارها و راه حل های میان رشته ای و تعاملی را برای حل مشکلات انتخاب می کند. در این رشته تعامل و تبادل حرف اول را زده و افراد و تخصص ها و نگرش های متفاوتی را درگیر حل یک مشکل می کند.

پیشرفت دانش بیوانفوماتیک باعث ایجاد تعامل میان این رشته و سایر رشته‌های تخصصی شد؛ به طوری که امروزه این زمینه ی تحقیقاتی با بایگانی، جست‌وجو و نمایش داده‌های بیولوژیک، برای آنالیز و تفسیر داده‌های زیستی به کار گرفته می‌شود.
تحقیق و توسعه در رشته ی بیوانفورماتیک و نیاز روزافزون آن به علوم تخصصی نظیر آمار، کامپیوتر، برنامه نویسی و… موجب شکل گیری و توسعه‌ی الگوریتم‌ها و برنامه‌های ریاضی و کامپیوتری در زمینه‌ی بایگانی و جست‌وجو و آنالیز داده‌ها و آنالیز‌های آماری شده است. این مسئله موجب شد موضوعات پژوهشی نوینی در هر یک از رشته‌های مرتبط ایجاد گردد.
اطلاعات به دست آمده از تحلیل داده‌های زیستی توسط علم بیوانفورماتیک، در موارد زیر به زیست شناسی کمک می‌کند:

یافتن ژن‌ها در میان توالی‌های ژنومیک

به خط کردن توالی‌ها در بانک‌های اطلاعاتی برای یافتن شباهت‌ها و تفاوت‌ها

پیش‌گویی ساختار و عملکرد محصولات ژن‌ها

توضیح تعامل ژن‌ با محصولاتش

یافتن ارتباط فیلوژنتیک میان ژن‌ها و توالی‌های پروتئینی
هم‌چنین نتایج حاصل از پژوهش ها و تحلیلهای بیوانفورماتیک در بسیاری از زمینه‌های دیگر از قبیل مطالعات ژنومیکس، پروتئومیکس، فارماکوژنومیکس(به کارگیری تکنیک‌های پروتئومیکس در یافتن هدف داروها)، بیوفیزیک، بیوشیمی و… مورد نیاز است. یکی از مهمترین کاربرد‌های بیوانفورماتیک در علوم پزشکی است که در این زمینه به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

طراحی منطقی داروها

شناسایی علل ژنتیک بیماری‌ها

تشخیض بیماری‌ها بر اساس اطلاعات ژنتیک
ضرورت به‌کارگیری بیوانفورماتیک در مطالعات پزشکی تا حدی است که دانشمندان معتقدند بدون استفاده از بیوانفورماتیک تحقیقات دارویی و زیست شناسی مدرن، متوقف خواهد شد
این مسئله با توسعه ی دانش پروتئین و مهندسی پروتئین تبدیل به یک چالش و عرصه ی اختصاصی و گسترده گردیده است که منجر به اقتصاد نوین تجارت پروتئینهای تجاری و صنعتی گردیده است.

در مقالات آینده همگام با شما و مرکز آموزش های بیوانفورماتیک و بیو تکنولوژی نصر به بررسی تعاملات و نگاه های اختصاصی موجود در هر رشته به دانش بیوانفورماتیک خواهیم پرداخت.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر