تاثیر مکمل های غذایی بر روی ابتلا به کرونا ویروس ۱۹, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

تاثیر مکمل های غذایی بر روی ابتلا به کرونا ویروس ۱۹

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

با گسترش ویروس کرونا ادعاهای مختلفی در موردد مصرف مکمل ها بیان میشود.بعضی منابع سعی در بیان این موضوع دارند که مصرف مکمل زینک(روی) باعث فعالسازی وتکثیر بیشتر ویروس کورونا میشود و بعضی دیگر تاکیید میکنند که زینک برای تقویت سیستم ایمنی ضروری است. همچنین، تردید هایی در مورد کلسیم و منیزیم هم وجود دارد. در اینجا مروری مختصر بر مقالات معتبر علمی داریم تا بتوانیم در این مورد اطمینان کسب کنیم

جرمیا و همکاران (2006)، نقش مکمل زینک را در نسخه برداری آر ان آ کروناویروس بررسی کردند. نتایج این پژوهش متفاوت بود و محققین به هیچ نتیجه شفافی در این رابطه دست نیافتند. آرتجان و همکاران(2010)، تکثیر سارس-کورونا ویروس را بررسی کردند. در این پژوهش مشخص شد که زینک مانع از بازنویسی و تکثیر سارس-کرونا شد.

خوزه و همکاران(2015)، دریافتند که کلسیم نقش مهمی در فعالیت های التهابی ویروس کرونا دارد و به شدت سیستم ایمنی را در مقابل این ویروس تضعیف میکند. آکرستروم(2005)، بیان میکند که نیتریک اکساید اثر مهاری بر عفونت ویروسی دارد. نیتریک اکساید پروتیین های فعال کننده و تکثییر کننده ویروس کرونا را متوقف میکند و در نتیجه چرخه تکثیر این ویروس متوقف میشود

نتایج هیچ پژوهشی به طور قطعی اثرات منیزیم و زینک را بر ویروس کرونا نتوانسته اند که اثبات کنند، اما اثرات کلسیم تا حدودی مشخص و همراه با اثرات منفی است. همچنین پژوهش های انجام شده بر روی ویروس کرونا-سارس انجام شده و هنوز بر روی نوع پیشرفته تر آن (نوظهور) پژوهشی که با قطعیت اعلام نتیجه کند، انجام نشده است. هنوز سازمان بهداشت جهانی در این مورد هیچ اظهار نظری نداشته است. پس باید منتظر یافته های جدید پژوهشگران و دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی بود و فایل های صوتی و تصویری منتشر شده در فضای مجازی فاقد هر گونه ارزش علمی است

گردآوری و ترجمه: مهدی حسینی

Mehdihoseini1100@yahoo.com پست الکترونیک

منابع:

1. Joseph JS, Saikatendu KS, Subramanian V, et al. Crystal Structure of Nonstructural Protein 10 from the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Reveals a Novel Fold with Two Zinc-Binding Motifs. J Virol. 2006;80(16):7894-7901. doi:10.1128/JVI.00467-06

2. Nieto-Torres JL, Verdiá-Báguena C, Jimenez-Guardeño JM, et al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus E protein transports calcium ions and activates the NLRP3 inflammasome. Virology. 2015;485:330-339. doi:10.1016/j.virol.2015.08.010

3. Åkerström S, Mousavi-Jazi M, Klingström J, Leijon M, Lundkvist Å, Mirazimi A. Nitric Oxide Inhibits the Replication Cycle of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. J Virol. 2005;79(3):1966 LP – 1969. doi:10.1128/JVI.79.3.1966-1969.2005