بیو لابراتوار

بیولابراتوار: دایرکتوری جامع معرفی آزمایشگاه های زیستی است که شما می توانید از طریق اجاره ی میز آزمایشگاه و تجهیزات پروژه های پژوهشی و تجاری خود را با حداقل هزینه ها به پیش ببرید. در این راستا شبکه ی بیوتکنولوژی نصر از طریق معرفی آزمایشگاه های معتبر و سطح امکانات و تجهیزات و مشاورین آنها می تواند نقطه شروعی برای اجرای پروژه ها و پژوهش های زیستی در کشور باشد در حال حاضر به دلیل توسعه ی زیر ساخت و همچنین تکمیل دیتابیس این پلتفرم به صورت آزمایشی و فقط برای اعضا قابل دسترس می باشد

این پلتفرم به صورت مستقیم از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد

https://BioLaboratory.ir

error: Content is protected !!
X