بیوتکنولوژی چیست؟‌, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

بیوتکنولوژی چیست؟‌

اطلاعات عمومی بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی چیست؟‌ سوال ساده ای که هزاران مقاله و هزاران رپورتاژ خبری درباره ی آن می خوانید،‌اما این سوال منجر به پرسش سوالهایی دیگر می شود نظیر اینکه، چگونه بیوتکنولوژی به کمک انسان آمده است؟ یا آیا بیوتکنولوژی می تواند مشکل فقر غذایی جهانی را حل کند؟ همه این ها پرسش هایی موشکافانه از ذهن های جستجوگری است که به دنبال یافتن این پاسخ هستند که آیا بیوتکنولوژی یک پاسخ کاربردی می باشد؟

در پاسخ انکه بیوتکنولوژی چیست،‌پاسخ های متفاوتی با توجه تفاوت دیدگاه ها و باورها و نگاه ها به این مسئله وجود دارد و در این راستا کشف اینکه کدامیک از پاسخ ها صحیح است بستگی به جایگاه و امکانات و نگاه افراد و فرهنگ آن قوم و فرد نسبت به حل مسئله اس.

بیوتکنولوژی علم مهندسی یک موجود زنده برای بهره وری و سرعت بخشیدن به داشتن یک محصول یا خدمات است. این فرایند می تواند استفاده از قارچ ساکارومایسز سرویزیه در تخمیر الکلی میوه جات و خمیر نانوایی با اهداف خوراکی و صنعتی باشد تا تولید آنتی بیوتیکها و داروهای نوترکیب و پروتئین های بسیار کاربردی نظیر واکسنها و انسولین که امروزه جان هزاران و میلیاردها انسان را نجات داده است

بیوتکنولوژی در دوران اولیه ی خود یافتن سویه ها و موجوداتی بود که ترکیباتی با کاربرد خوراکی،‌درمانی و بهداشتی و سایر کاربردها را تولید میکردند بود و انجام فرایندها و کارهایی که باعث بشود این موجودات این محصولات را بیشتر تولید کنند تا انسان های بیشتری بتوانند از این فرایند منتفع بشوند. اما پس از گذشت زمان و افزایش جمعیت وقتی محدودیت منابع غذایی و ابی و همچنین سرزمین های مرغوب خود را نشان داد،‌انسان تصمیم به تغییر استراتژی گرفت. حالا می بایست در کارایی موجودات زنده تغییراتی ایجاد کرد که بتوانند محصولات را با سرعت و دقت بیشتر و با خلوص بیشتر تولید کنند و همچنین این فرایند آنقدر ادامه یافت که امروز در مقیاس ها هزاران کیلوگرم انسان ها دست به تولید محصولات مورد نیاز خود،‌از خوراک دام و دارو گرفته تا رنگها و … می باشد.

بیوتکنولوژی دانش مهندسی حیات و تسخیر موجودات زنده برای تولید محصولات و مصنوعات مورد نیاز انسان برای رفع نیازهای او و اعطای رفاه و آسایش به زندگی او می باشد. و حال هر کس با دسترسی به منابع مختلف و همچنین نگرش های مختلفی پسوند هایی نظیر،‌بیوتکنولوژی دارویی،‌بیوتکنولوژی میکروبی، بیوتکنولوژی گیاهی، بیوتکنولوژی پزشکی و … را بر آن می نامند که هر یک بر اساس یک هدف برنامه ریزی و پیاده سازی گردیده است

شبکه ی بیوتکنولوژی نصر