بیوانفورماتیک چیست؟‌

مقالات آموزشی

دنیای امروز ، دنیای محاسبات و تلفیق تکنولوژی ها و مفاهیم است. در دنیای امروز زیست شناسان همانند سایز مشاغل و تخصص ها از رایانه ها و کامپیوترها برای محاسبات و نظارت و تحلیل شرایط برای تسلط بیشتر استفاده می کنند. بسیاری از وظایفی که توسط این متخصصان به انجام می رسد برای ما به ظاهر ساده و یا معمول می باشد. همه ی ما برای مدیریت امور یاد داشت برداری می کنیم و ایمیل ارسال می کنیم.بسیاری از ما با وجود هاردها،‌لیستی بلند بالا از فیلم ها و موسیقیها و فایلها و کتابها و یاد داشت ها داریم. و تمامی اینها را بر اساس نیاز خودمان در یک سیستم ذخیره سازی دیجیتال ذخیره میکنیم. البته زیست شناسان کارهای اختصاصی بسیار بیشتری مازاد بر طبقه بندی و نگه داری اطلاعات را با استفاده از کامپیوتر انجام می دهند که به صورت عامه به آن #بیوانفورماتیک گفته میشود. در واقع بیوانفورماتیک استفاده از ابزار محاسباتی کامپیوتر برای شناسایی،‌طبقه بندی،‌ تحلیل،‌دستورزی و در نهایت مدل سازی و آزمون ملکول ها به کار می رود. بیایید با کمی تاریخچه نگاه دقیق تری نسبت به بیوانفورماتیک داشته باشیم

قبل از ایجاد مفهوم بیوانفورماتیک راهکارها برای ایجاد یک راه حل درمانی برای یک بیماری، مطالعه ی یک نقص ژنتیکی و یا مطالعه ی تاثیر یک دارو بر روی سیستم زنده از دو طریق قابل دسترس بود. و محققان زیست شناسی تنها با دو روش می توانستند به آزمایش ایده ها و تحلیل نتیجه ها بپردازند یکی درون موجود زنده و یکی در درون لوله ی آزمایش یا به زبان ساده تر در یک محیط مصنوعی شبیه سازی شده . با گسترش این اطلاعات و اصطلاحات در واقع میتوانیم بیوانفورماتیک را شاخه ی سوم تحلیل و بررسی ایده های زیستی و شیمیایی بر روی موجود زنده از طریق محاسبات دانست که به اصطلاح عمومی تحت عنوان مطالعات محاسباتی شناخته می شود.

مطالعات محاسباتی

مطالعات محاسباتی in silico
مطالعه و آزمون های زیستی تحت الگوریتم های محاسباتی را بیوانفورماتیک مینامند.

حال آنچه که بیوانفورماتیک مینامیم و اصلاح انگلیسی خود را مدیونر تراشه های سیلیکونی است دسترسی گسترده و اسان و اقتصادی را برای زیست شناسان فراهم نمود و به دلیل کاربردی بودن و پاسخ های سریع و نسبتا دقیق توانست به سرعت در میان پژوهش ها رایج گردد. اما رایج شدن به معنای آسانتر شدن و یا سریع تر شدن کامل نیست بلکه بیوانفورماتیک به مرحله ای فراتز ار زایج شدن رسیده و در بطن و هسته ی اغلب پیشرفتهای اخیز زیست شناسی همانند رمز گشایی از ژنوم انسان ،‌زیست شناسی سامانه ها، تکنولوژی های نوین زیستی ،‌روش های تشخیصی مدرن،‌و همچنین پزشکی ملکولی شخصی سازی شده جای دارد

تمرکز پژوهش های جدید بر بیوانفورماتیک موجب آن شده است که نگاه ها و تعاریف بسیار بسیار متفاوتی از یکدیگر در شرح واژه ی بیوانفورماتیک ایجاد شود. به طور مثال دانشجویان زیست شناسی آن را ابزاری برای محاسبات فرایندها و عملکرد و ساختار ملکول ها می دانند،‌دانشجویان پزشکی آن را بیشتر به عنوان ابزاری برای تحلیل داده های به دست آمده دانسته و متخصصان پزشکی قانونی آن را به عنوان ابزار تشخیص میشناسند. همچنین متخصصان کامپیوتر آن را به عنوان مجموعه الگوریتم های برنامه نویسی برای تحلیل داده ها می دانند و دانشمندان سخت افزار،‌بیوانفورماتیک را در نگاه کلان،‌اطلاعات و هویت اشخاص و کاربران می دانند که توسط سیستم های پردازش محاسباتی کلان قابل مدیریت و سازماندهی می باشد

حالا بیایید به جای تعاریف رسمی و خشک و محدود از بیوانفورماتیک که چندین و چند ساعت برای بیان معایب و محاسن این موضوع وقت صرف می کنند،‌همگام با کارگروه آموزشی بیوانفورماتیک نصر با بهترین راه برای درک سریع بیوانفورماتیک همراه بشویم. و آن چیزی نیست جز تجربه کردن،‌جستجو و لمس هیجان شناخت دانش بیوانفورماتیک همگام با کسب تجربه و اجرای پروژه

واحدی آموزش بیوانفورماتیک نصر