برای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ هنگام خروج از خانه باید به چه چیزهایی توجه کنیم؟‌, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

برای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ هنگام خروج از خانه باید به چه چیزهایی توجه کنیم؟‌

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

نکاتی که بایستی هنگام خروج از خانه به آن توجه کنیم تا از ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ جلوگیری نموده و ریسک ابتلا را کاهش دهیم شامل موارد زیر می باشد.

لباس های رویی خود را به صورت عادی در آورده و آن را در ورودی منزل آویزان می کنیم. ،‌سپس ماسک را برداشته و دستان خود را به مدت بیست ثانیه با آب و صابون می شوییم. و زمان استحمام را از قبل از خواب به زمان ورود به منزل تغییر بدهید. این کارها همگی منجر به کاهش ریسک ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ می گردد.

توصیه می شود لباس های بیرونی خود را در مکانی نزدیک به محل خروج قرار داده و آن را با لباس های تمیز در یکجا قرار ندهید. اگر برخوردی با فرد بیمار نداشته اید احتمال آلودگی لباس های به ذرات ویروسی کم می باشد اما با این همه وجود ذرات گرد و عبار و همچنین ذرات بیرونی ،می بایست این لباس ها را از اتاق خواب به دور نگاه داشت.