برای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ در مکان های عمومی چه نکاتی را رعایت کنیم؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

برای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ در مکان های عمومی چه نکاتی را رعایت کنیم؟

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

برای حضور در مکان های عمومی و شلوغ،‌در درجه ی اول می بایست از ماسک استفاده نمود.

در صورت امکان می بایست پیاده یا با دوچرخه و وسیله ی نقلیه ی شخصی جابجا شد.

از تماس با افراد دارای علایم تب و سرفه می بایست جلوگیری گردیده و حداقل فاصله ی یک متر با آنان رعایت گردد.

هنگام عطسه یا سرفه با دستمال یا ارنج و یا آستین جلوی صورت خود را بپوشانید

تماس با وسایل عمومی را حتی الامکان کاهش دهید.

از تماس دست الوده با دهان و بینی و چشم و همچنین مالیدن چشم ها خود داری نمایید.

مداومت در شستشوی دست ها و استفاده از پد الکلی در محل های عمومی جهت حذف ذرات ویروسی احتمالی موجود بر روی لباس یا اشیا اطراف

به هنگام شیوع بیماری حتی الامکان از شرکت در هر گونه تجمع پرهیز نمایید.