باید ها و نباید ها در پیشگیری از کروناویروس جدید در نانوایی ها

باید ها و نباید ها در پیشگیری از کروناویروس جدید در نانوایی ها, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

دانشگاه علوم پزشکی شیراز توصیه های عملی را برای پیشگیری از کرونا ویروس جدید در نانوایی ها منتشر کرده است که در پوستر زیر شاهد آن هستیم . رعایت این موارد نقش بسیار مهمی از آلوده شدن و شیوع این ویروس خواهد داشت

باید ها و نباید ها در پیشگیری از کروناویروس جدید در نانوایی ها, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین
کرونا ویروس ۱۹ نانوایی
error: Content is protected !!
X