باید ها و نباید ها در پیشگیری از کروناویروس جدید در نانوایی ها

دانشگاه علوم پزشکی شیراز توصیه های عملی را برای پیشگیری از کرونا ویروس جدید در نانوایی ها منتشر کرده است که در پوستر زیر شاهد آن هستیم . رعایت این موارد نقش بسیار مهمی از آلوده شدن و شیوع این ویروس خواهد داشت

کرونا ویروس ۱۹ نانوایی
کرونا ویروس ۱۹ نانوایی
error: Content is protected !!
X