انگیزشی بر مطالعه ی بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

این مقاله ی دومی است که در حوزه ی انگیزش بیوانفورماتیک برای مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر می نویسم. و باید بگویم معلمی صرف آموزش مطلب نیست،‌بلکه ایجاد انگیزه ی درست و هدایت انرژی و هیجان برای فهم یک مطلب،‌قدم بسیار مهمی در آموزش است. و برای همین از آنچه که انگیزه و نقشه راه من برای یادگیری بیوانفورماتیک بوده است برای شما خواهم نوشت.

هیچان و انرژی و انگیزه چیزهای فوق العاده ای هستند اما پیوستگی رفتن یک مسیر کلید موفقیت و پیشرفت در یک علم آموزی است بنا بر این یاد بگیریم قدم های کوچک و پیوسته برداریم. شروع با قدم های کوچک،‌از ریسک هزینه و انرژی می کاهد و موجب میشود زودتر به اهداف خودمان دست پیدا کنیم. قبل از شروع یادگیری بیوانفورماتیک با خودتان بگویید عاشق انجام چه کاری هستید ؟ میخواهید در بیوانفورماتیک چگونه و چه چیزی خلق کنید. و ایده ی هیجان انگیزی که شما را به حرکت وامیدارد چیست؟‌ چیزی که تمامی شکستها،‌نداریها،‌ناتوانیها و مرزها و محدودیت ها را به راحتی میتواند در هم بشکند

در این مسیر می بایست عاشق چالش ها بود. به آنها خوش آمد گفت و آنها را پذیرفت و با مشورت و انگیزه به دنبال راهکاری برای حل آن بود قدم بعدی اما شناخت آن است که بفهمیم چه چیزی باعث می شود نقشه راه شما کوچک بماند؟‌ دلایل واهی یا حقایقی که در عین حال سخت هستند با دوستانی خوب یا یک مشورت قابل چشم پوشی و شکست دادن هستند؟‌ برای همین شاید باید گاهی روی آینده متمرکز شد نه گذشته ،‌گذشته کتابی است در دستان شما که از آن عبرت بگیرید

به روی آینده متمرکز شوید. گذشته کتابی است در دستان شما که از آن عبرت بگیرید.

متاسفانه در سیستم آموزشی ما،‌در مورد مدیریت مشکل چیزی نیاموخته اند و مهم ترین چیز در مدیریت یک مشکل،‌اول شناخت آن سپس دانستن جزئیات و در آخر و قسمت مهم آن تمرکز بر روی راهکارها است. شما بایستی شهامت و قدرت پرسیدن سوال داشته باشید و بگویید این مشکل،‌چیست؟ چرا ایجاد شده؟ چه زمانی ایجاد شده؟ آیا با طی زمان حل می شود؟ چطور حل می شود؟ کجا حل می شود؟ چه کسی میتواند به حل آن کمک کند؟

مشکل چیست؟ چرا ایجاد شده است؟ چه زمانی ایجاد شده است؟ آیا با طی زمان حل می شود؟ کجا حل می شود؟ چه کسی می تواد به حل آن کمک کند؟


اما در طی این مسیرها و پرسش ها چند نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بایستی خود را بپذیرید، برای بهبود خود تلاش کنید، خودتان را بشناسید و نقاط ضعف و قوت خودتان را به خوبی مسلط بشوید. و مسئولیت خود را بپذیرید. ریسکها را بپذیرید. پذیرفتن هنر بسیار والایی است و تلاش برای تغییر تکمیل کننده ی این اثر هنری است

دوست داشتم این مقاله را با نکات بیشتری ادامه میدادم ،‌اما چالشی که وجود دارد این است که باید صبوری کرد و قدمها ی کوچک برداشت و یکبار دیگر این مقاله را بخوانید. اتفاق خاصی نخواهد افتاد. اما به واژه ها مسلط خواهید شد و در هنگام ادامه ی مسیر میتوانید هر گاه نا امید شدید با یاد آوری این دقایق که در حال خواندن این مقاله بودید. جان تازه ای بگیرید و حرکتی دوباره کنید.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر