ارتباطات بین الملل

واحد ارتباطات بین الملل شبکه ی بیوتکنولوژی نصر، امکان ارتباط با شرکت ها و گروه های متخصص در حوزه ی زیست فناوری وبیوانفورماتیک را جهت ارتقای سطح آموزش و همچنین تبادل اطلاعات با ایرانیان ساکن خارج از کشور را فراهم نموده است این واحد با تمرکز بر نیاز شرکتها و مجموعه های تحقیقاتی بین المللی، دوره های آموزشی تخصصی را به صورت تحت لیسانس شرکتها و مجموعه های تخصصی آموزشی فراهم نموده است که اطلاعات مربوط به آن را میتوانی از طریق همین صفحه در بروزرسانی های دوره ای مشاهده بفرمایید

همچنین با رایزنی های انجام شده، ارتباط با متخصصین و فعالیت حوزه ی صنعت بیوتکنولوژی در خارج از ایران به صورت گزارشهای دوره ای،‌گردهمایی ها و همچنین نشستهای چندگانه ی تخصصی انجام خواهد پذیرفت

error: Content is protected !!
X