آیا پلاسمای خون بهبودیافتگان برای درمان مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹ موثر است, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

آیا پلاسمای خون بهبودیافتگان برای درمان مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹ موثر است

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

در این بهبوهه ی حساسیت و جستجو برای درمان مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹ یافتن راهی آسان و اقتصادی یک نقطه ی نور و امید برای درمان مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹ می باشد.

پژوهشگران چینی فعال در حوزه ی درمان مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹در مقاله ای منتشر ساخته اند که پلاسمای خون بهبودیافتگان برای درمان مبتلایان به کرونا با علایم حاد موثر است و این روش میتواند جان بخش عمده ای از بیماران در معرض مرگ کوید۱۹ را نجات دهد. در این روش سلول‌های “لنفوسیتی بی” به‌دنبال ایجاد یک عفونت و پاسخ ایمنی آنتی‌بادی تولید می‌کنند که منجر به واکنش با ساختارهای آنتی‌ژنی عامل عفونت کرونا ویروس ۱۹ می‌شود ،این آنتی‌بادی پس از مهار و حذف عوامل ایجاد عفونت مدتی در پلاسمای خون فرد باقی مانده و سپسو با انتقال آن از فرد بهبود یافته به افراد مبتلا به فرم حاد بیماری که سیستم دفاعی آنها قادر به حذف آلودگی ذرات عفونی نیست، می‌تواند به فروکش کردن بیماری و بهبودی کمک کند