آیا ویروس کرونا ۱۹ از طریق بسته های پستی قابل انتقال است؟‌

آیا ویروس کرونا ۱۹ از طریق بسته های پستی قابل انتقال است؟‌, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

چالش اساسی این روزهای ما،‌انتقال ویروس کرونا از طریق بسته های پستی است. و به همین دلیل بر آن شدیم تا بدانیم آیا ویروس کرونا ۱۹ می تواند از طریق بسته های پستی انتقال یابد؟‌

بهتر است وقتی به بسته‌های پستی و وسایل خارج از منزل یا عمومی دست می‌زنید،‌ مراقب باشید. حتما بعد از لمس این وسایل،‌ دست‌های‌تان را با آب و صابون بشویید یا ضدعفونی کنید. دست آلوده‌تان را به صورت‌تان نزنید. به گفته متخصصان ویروس شناسی و بیماری های واگیر، ویروس‌های کرونا می‌توانند بین ۲ ساعت تا ۹ روز به‌صورت عفونی باقی بمانند.

error: Content is protected !!
X