آیا ویروس کرونا ۱۹ از طریق بسته های پستی قابل انتقال است؟‌, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

آیا ویروس کرونا ۱۹ از طریق بسته های پستی قابل انتقال است؟‌

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

چالش اساسی این روزهای ما،‌انتقال ویروس کرونا از طریق بسته های پستی است. و به همین دلیل بر آن شدیم تا بدانیم آیا ویروس کرونا ۱۹ می تواند از طریق بسته های پستی انتقال یابد؟‌

بهتر است وقتی به بسته‌های پستی و وسایل خارج از منزل یا عمومی دست می‌زنید،‌ مراقب باشید. حتما بعد از لمس این وسایل،‌ دست‌های‌تان را با آب و صابون بشویید یا ضدعفونی کنید. دست آلوده‌تان را به صورت‌تان نزنید. به گفته متخصصان ویروس شناسی و بیماری های واگیر، ویروس‌های کرونا می‌توانند بین ۲ ساعت تا ۹ روز به‌صورت عفونی باقی بمانند.