آیا سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک را برای همگان توصیه می کند؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

آیا سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک را برای همگان توصیه می کند؟

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

یکی از جنجال های فراگیر در فضای مجازی و گفتگوهای بین افراد این است که آیا سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک را برای اماکن عمومی توصیه می کند؟‌

در حال حاضر ماسک های اختصاصی مراکز درمانی با کد محصول خاص در اماکن عمومی کاربرد ندارد. کاربرد ماسک معمولی جراحی توسط افراد دچار علائم سرماخوردگی میتواند نقشی معادل پوشاندن دهان و بینی در حین عطسه و سرفه داشته باشد و از پرتاب قطرات آلوده به سمت صورت افراد سالم یا برروی سطوح پیشگیری کند

اما بهترین ماسکها، ماسک های معمولی دهان پوش ساده با جنس سلولزی است که از ورود قطرات و ذرات درشت ممانعت می کنند.

استفاده از ماسک می تواند تنها ریسک ابتلا را کاهش داده و از نرخ انتقال ویروس کرونا ۱۹ در میان جوامع جلوگیری نماید.